znak Zelená Hora
Zelená Hora

Pamětihodnosti

  • Dva zaniklé větrné mlýny Zelená Hora I. a II.
  • Pískovcový kříž na návsi (1869)
  • Socha svatého Václava 1926
  • Pomník vysídlení obce
  • Památník konce války – kámen s letopočtem
  • Zvonička
  • Litinový kříž (1856)

Historie

V minulosti, před založením obce se nedaleko nacházelo staré slovanské hradiště, dnes nazývané jako Hradisko Zelená Hora. Toto místo vykazuje podle archeologických nálezů stopy kultur z paleolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzové i únětické kultury. Také tu byly zaznamenány nálezy zbytků keramiky, železné ostruhy a háčky ze slovanského osídlení. Dodnes jsou patrné výrazné zbytky opevnění v podobě valu. Není vyloučeno, že právě na tomto místě stával také románský hrad z doby kdy bývala nedaleká obec Pustiměř správním střediskem širokého okolí. Obec byla založena jako dominikální osada v roce 1763 na vyklučené lesní půdě náležící k vyškovskému panství. První stavení se zde ale začaly objevovat již v roce 1720. Kdy si zde stavěli domky dřevorubci z blízkého okolí jako přístřešky na noc. Gruntovní kniha byla vedena od 2. ledna 1766, kde je v té době uvedeno 21 domů. První zmínka o větrném mlýnu v blízkosti obce je z roku 1837.


Oficiální web obec Zelená Hora:
www.zelenahora.eu

PSČ Zelená Hora: 683 21