znak Drysice
Drysice

Pamětihodnosti

  • Farní kostel Narození Panny Marie
  • Socha svatého Floriána na návsi z 18. století
  • Boží muka
  • Kříž
  • Pomník padlých 1. světové války na návsi
  • Zájezdní hostinec z 18. století

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1201, kdy král Přemysl I. daroval Drysice olomouckému biskupskému kostelu svatého Václava. Toho roku daroval král ves Drysice (psáno Drissich) biskupskému chrámu sv. Václava v Olomouci. Olomoucký biskup Robert daroval r. 1232 ves kostelu sv. Pantaleona v Pustiměři. Tehdy ještě nebyly Drysice zasaženy německou kolonizací. Část Drysic náležela jako panství biskupské držitelům hradu Mejlic. Tak roku 1389 Majnuš z Mejlic držel v Drysicích lénem dvůr s půldruhým lánem polí. R. 1405 byl lán prodán pustiměřskému klášteru. Poplužní dvůr v Drysicích prodal olomoucký biskup Bohuše ze Zvole drysickému fojtovi Niklasowi s dalšími právy. V té době byla v Drysicích krčma, chalupy, cihelna, zahrady a vinice.

Osobnosti

S obcí jsou spjaty tyto osobnosti:

  • Giovanni Coppa - (nar. 9. listopadu 1925), kardinál, čestný občan Drysic

Oficiální web obec Drysice:
www.obecdrysice.cz

PSČ Drysice: 683 22