znak Radslavice
Radslavice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v okrese Vyškov.

Hradisko Zelená Hora

Související informace naleznete také v článku Hradisko Zelená Hora.

Hradisko Zelená Hora je výšinné opevněné sídliště a archeologické naleziště, s četnými nálezy z paleolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzové i únětické kultury. Také tu byly zaznamenány nálezy zbytků keramiky, železné ostruhy a háčky ze slovanského osídlení. V první polovině 13. století získalo hradisko olomoucké biskupství a postavilo na něm kamenný hrad, který se připomíná roku 1277. Pro svoji velikost a nákladnost na údržbu byl hrad v 1. polovině 14. století opuštěn a sídlo správy zdejších statků bylo přesunuto na nově postavený hrad Melice.

Ostatní památky

  • Malá zvonice
  • Boží muka

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1381. Radslavice patří do Mikroregion Melicko.


Oficiální web obec Radslavice:
www.obecradslavice.com

PSČ Radslavice: 683 21