Svatobořice-Mistřín

obec 3566 obyvatel k 1.1.2014 23,11 km2
znak Svatobořice-Mistřín
Svatobořice-Mistřín

Pamětihodnosti

  • Pozdně barokní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1743
  • Zvonice v Hlavní ulici z roku 1719 se slunečními hodinami je nejstarší stavbou v obci. V roce 1996 byla opravena.
  • Dvě kamenné hlavy s podobou starověkého římského boha Januse se dvěma tvářemi z poloviny 17. století, místními nazývané svatoborské opice
  • Socha sv. Floriana z roku 1745 od vídeňského sochaře Jakoba Christopha Schletterera (1699–1774)
  • Socha sv. Anny z roku 1791 od brněnského sochaře Ondřeje Schweigla (1735–1812)
  • Internační tábor z první a druhé světové války. V roce 2013 bylo plánovalo zřízení nového památníku obětem internačního tábora.

Historie

Obec vznikla v roce 1964 sloučením dvou samostatných vesnic Svatobořic a Mistřína, z nichž každá má vlastní historii. Svatobořice se poprvé připomínají roku 1349, když Bolek z Otaslavic prodal část vsi Markvartovi z Morkovic.

Mistřín se zmiňuje roku 1228 jako majetek velehradského kláštera. Ves tenkrát stála v místech nazývaných dnes Staré Mistříny, asi 1 km severozápadně od současného Mistřína. Během česko-uherských válek v 15. století byla vesnice zničena a znovuvybudována jižněji jako Nový Mistřín, o kterém se poprvé píše v roce 1536. Znovu byla obec vypálena 1. července 1605 při vpádu Bočkajovců. Zcela zničena byla během třicetileté války. Kolem roku 1656 byla obec vystavěna potřetí a to na současném místě.

Od roku 1996 se zde vždy v červenci pravidelně koná Mezinárodní folklorní festival.

Název Svatobořic se odvozuje od borovicového háje svaté boří, kde údajně mohlo být posvátné pohanské místo. Mistřín se pravděpodobně odvozuje od bulharského jména Mitrov.

Osobnosti

  • Vladimír Vašíček (1919–2003), akademický malíř, rodák z Mistřína

Oficiální web obec Svatobořice-Mistřín:
www.svatoborice-mistrin.cz

PSČ Svatobořice-Mistřín: 696 04

Počasí

Počasí

V okolí