Nová Lhota

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Matouše
  • Lidové domky ve Vápenkách - památkově chráněné
  • Hradisko u Nové Lhoty

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1598. Puvodní obyvatelé byli dřevorubci najatí vrchností Strážnického panství. Protože dřevorubci měli na kácení lhutu, říkalo se jim Lhotaři a místu, kde stavěli své první osady, Lhotka. Tato osada se skládala z horní a dolní vesnice. Jižní část, rozkládající se na svahu stráně zvané Lazy, nesla název Stará Lhotka a severní, níže položená a později vzniklá, se jmenovala Nová Lhotka. V roce 1751 byl v obci sepsán Raškův kancionál.

Dominantou obce je barokní kostel svatého Matouše postavený v 18. století. Na území obce najdeme několik domů postavených ve stylu lidové vesnické architektury 19. století. Vápenky byly založeny v 18. století jako dělnická osada. V osadě se dochovala zajímavá kolonie dělnických domků. Kolonie je chráněná jako památková zóna. Název osady je odvozen podle vápence, který se tu v minulosti těžil.


Oficiální web obec Nová Lhota:
www.obecnovalhota.cz

PSČ Nová Lhota: 696 75