Dolní Bojanovice

obec, 2972 obyvatel k 1.1.2014, 19,92 km2
znak Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

Pamětihodnosti

Tato část článku potřebuje úpravy. Můžete Wikipedii pomoci tím, že ji vhodně vylepšíte. Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl, Encyklopedický styl a Odkazy.
  • Barokní kostel sv. Václava z roku 1734. V okolí obce je mnoho malých sakrálních architektonických památek, z nichž nejslavnější bude socha Panny Marie z období baroka a sousoší svatých Cyrila a Metoděje.

Církevní rok má podporu většiny obyvatel a od narození Krista jsou pořádány církevní akce po celý rok stále za četné návštěvy nejen starších lidí. Svatováclavský sbor a orchestr působí nejen při bohoslužbách, ale v jeho repertoáru je mnoho i světských skladeb, které těleso předvádí při různých příležitostech. Působí zde již sto padesát let.

Součástí vesnice jsou i krásné vinné sklepy na Horním konci, V předních, Pod ořechama a Pod Čaganovem. Z velké části mají bohaté zdobení žuder slováckými ornamenty. Vinařství má staletou tradici, obzvláště v pěstování ryzlinku, který býval jedním z nejlepších v Rakousko-Uhersku. V roce 1907 zde bylo založeno nejstarší vinařské družstvo Zádruha, jehož sklepy byly údajně za třicetileté války vyvedeny do vedlejšího Poddvorova a podle pověstí podzemní chodby vedly až k Pálavě. Základní umělecká škola má až tři sta žáků, kteří se učí zpívat, tančit i malovat. Známá je mládežnická dechovka, mladá cimbálka a pěvecké sbory dětí. Kulturní život v obci je bohatý, pravidelné koncerty jsou navštěvovány četnými posluchači, stejně jako vystoupení ochotnických představení. Několik cimbálových kapel působí i v zahraničí, stejně jako dechové kapely, z nichž nejznámější jsou Bojané nebo Šohajka. Lidé jsou pracovití, dobrosrdeční, pohostinní a vynikající zpěváci. Bohatá je i činnost Odboru občanských záležitostí na místní radnici. Na vysoké úrovni je pedagogická činnost na základní škole. Vybavena četnými knihovními fondy je místní knihovna. Po celý rok jsou aktivní různé společenské organizace. Kulturní akce pořádají myslivci, hasiči, sportovci. Samotná obec postavila za dobrovolné práce občanů řadu sportovních zařízení. V okolí je k výběru nemálo cyklostezek.


Oficiální web obec Dolní Bojanovice:
www.dolnibojanovice.cz

PSČ Dolní Bojanovice: 696 17

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí