znak Mutěnice
Mutěnice

Pamětihodnosti

  • Kostel svaté Kateřiny z let 1769-1775

Dle inventáře sepsaného roku 1668, že kostel sv. Kateřiny v Mutěnicích byl již opraven ze sbírek a příspěvků, je celý z kamene šindelem pokrytý, s dřevěným chórem, má dva zvony, mešní roucha i náčiní a není posvěcený. Bohoslužby zde byly konány jen několikrát za rok. Strážnický farář a děkan F.Hranický napsal roku 1668:"kostel mutěnský byl kdysi farním, jak dosud svědčí zbytky fary a pak 1659 jako filiální do Hodonína připojen jest".

  • Kaple sv. Jana a Pavla z roku 1817
  • Kaple sv. Rocha. Na cholerovém hřbitově zvaném Kerchůvek, nechala vystavět v roce 1831 mutěnická obec kapli sv. Rocha, k níž v roce 1856 přibyl litinový kříž na zděném podstavci.
  • Kaple Panny Marie Sedmibolestné postavená v roce 1882 jako rotunda
  • Kaple Nejsvětější Trojice postavena před rokem 1817
  • Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1835
  • Kaple sv. Urbana z roku 1901
  • Kříž barokní, tzv. stromový kříž z roku 1717. Kříž nechala postavit Marie Antonie z Lichtenštejnu, provdaná Czoborová
  • Nivky za Větřákem, přírodní památka

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Jižně od obce stávala ve středověku vesnice Kapanice. Písemná zmínka o Mutěnicích z roku 1367 uvádí, že Mutěnjce patřili řádu Johanitů se sídlem ve Strakonicích. Z téhož roku je záznam v Moravských zemských knihách v Brně, že Alžběta Herburská, jeptiška z kláštera augustiniánek v Brně, darovala mutěnickému faráři pozemky.


Oficiální web obec Mutěnice:
www.mutenice.cz

PSČ Mutěnice: 041 11 až 696 11