znak Lužice
Lužice

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Cyrila a Metoděje z roku 1874
  • Sousoší Piety s křížem

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1324. Nejstarší doložená zmínka o obci dle internetových stránek pochází z roku 1250. Po usilovném pátrání v Moravském zemském archivu v Brně se podařilo kronikářce obce PhDr. Miroslavě Roškové,CSc. najít listinu, která dokládá existenci obce Lužice u Hodonína již v roce 1250. Název Lužice (Luscicz)se poprvé nalézá v latinsky psané papežské listině, která pochází z kanceláře papeže Inocence IV. a je datována 17. prosincem 1250. Adresátem listiny je opat a řeholní bratři prvního cisterciáckého kláštera na moravském Velehradě. Touto listinou přijal papež a papežská stolice velehradský klášter pod svoji ochranu a potvrdil mu všechny do té doby i v budoucnu získané svobody. (více viz publikace Lužice 1250-2000, Kapitoly z dějin obce. Vydal Obecní úřad Lužice v r. 2000. Zpracoval kolektiv autorů v čele s PhDr. Miroslavou Roškovou, CSc.)


Oficiální web obec Lužice:
www.luziceuhodonina.cz

PSČ Lužice: 696 18