znak Vranovice
Vranovice

Pamětihodnosti

  • Kostel Navštívení Panny Marie
  • Socha svatého Floriána
  • Novogotická kaple při silnici k Ivani
  • Boží muka při železničním přejezdu na ulici Masarykova
  • Boží muka na ulici školní
  • Tesaný kamenný kříž v polní trati Teplany
  • kostnice v hřbitovní zdi ve tvaru karneru

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257.

V rámci intravilánu obce však bylo nalezeno staré slovanské pohřebiště z doby hradištní, takže je zřejmé, že osídlení zde muselo být staršího data, v blízkosti obce navíc leží i další slovanské hradiště - při železniční trati směrem k Přibicím. Dřívější název obce zněl Prennwiz nebo Brannowitz. Oficiální název Vranovice obec získala až ve 20. století. V okolí obce se nalézali další starší osady - Teplany (někdy uváděné i Topolany), kde byly nalezeny unikátní vápenité pece, Želice v blízkosti Přísnostic, dále Závistice, tyto obce zanikly ve středověku. Obec Teplany byla zničena v souvislosti s válkou krále Jiřího z Poděbrad s králem Matyášem Uherským. Obec byla přifařena do Přibic, počátek historických zmínek je spojen s klášterem v Dolních Kounicích, dalšími majiteli obce byl Žabka z Limberka a nakonec i Ditrichštejnové, z jejichž znaku obec převzala do svého znaku dva vinařské nože. Obec v 19. století spadala do soudního okresu Židlochovice a politického okresu Hustopeče, kde setrvala až do roku 1960, kdy se stala součástí okresu Břeclav, až v roce 2007 došlo ke změně na okres Brno-venkov, s ohledem na snahy pověřené obce Pohořelice.

Do roku 2006 byl starostou obce Oldřich Vybíral, tehdy ho nahradil Jan Helikar, který funkci obhájil i po volbách v letech 2010 a 2014.

Obec s ohledem na svoji zeměpisnou polohu velmi trpěla nájezdy a průchody vojsk, ať už to byla válka třicetiletá, nájezdy Kuruců, protože obec ležela na důležité křižovatce cest - především odbočky tzv. jantarové stezky a dále stezky, kterou se hnal dobytek z Uher směrem do Polska.

Z památek je zajímavá socha sv. Floriána na původním náměstíčku obce, které tvořilo původní střed obce, kostnice na hřbitově z 17. století, která má však půdorys středověkého karneru, proto může být i starší, v obci je několik zajímavých božích muk.

Ze starší historie - v obci byly nalezeny poháry z doby bronzové, několik bronzových mincí císaře Trajána, protože v blízkosti obce byl pěchotní tábor římských legií.


Oficiální web obec Vranovice:
www.vranovice.eu

PSČ Vranovice: 691 25