znak Přibice
Přibice

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Jana Křtitele
  • Kaplička se studánkou Apoštolka
  • lehké pohraniční opevnění z roku 1938

Zajímavosti

Jádro obce tvoří ulice, která je kolmá k silnici č. 381 Pohořelice-Žarošice mezi Pohořelicemi a Vranovicemi. V místě, kde se obě cesty spojují, je náves se školou a kostelem a obecním hostincem. V lidové mluvě se obec dělí na neoficiální místní části Horní konec, Dědina, Dolní konec, Těšina, Sliník a Chobot.

V obci se mluví moravským nářečím ze středomoravské nářeční skupiny s prvky východomoravské nářeční skupiny, do které náleží obce sousedního Hustopečska.

V obci je v současnosti mateřská a základní škola (1. stupeň). Obec má vlastní poštu a jsou zde 4 restaurační zařízení a několik obchodů s potravinami. Dále zde funguje odddíl kopané. V objektu bývalých kasáren se jezdí závody "bugatek". Každý víkend po svátku sv. Jana Křtitele (24. 6.) se v obci konají tradiční krojované hody s tradičním pochodem stárků a stárek v severokyjovských krojích. Jednou za rok v sobotu, většinou v druhé polovině března, pořádá pravidelně přibická organizace Českého zahrádkářského svazu v obecním hostinci Výstavu vín (tzv. košt) se vzorky místních a okolních vinařů, které je možné ochutnat za doprovodu tradiční cimbálové muziky a typickým působivým zpěvem místních obyvatel, kteří jsou tím vyhlášeni po celém okolí.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1222, kdy se ve vsi Briwiz připomíná kostel sv. Jana Křtitele.

Z důvodu německé východní kolonizace na Moravě byla obec až do roku 1945 se sousedními Vranovicemi a Ivaní českým etnickým poloostrovem obklopeným německy mluvícími obcemi Pohořelicka, Mikulovska a Hustopečska. Možná z toho důvodu tradičně panuje mezi obyvateli obce poměrně velká soudržnost. Po Mnichovské dohodě v roce 1938 až do osvobození obce, ke kterému došlo 17. dubna 1945 Rudou armádou, ležela obec přímo na hranici s Velkoněmeckou říší, od 15. března 1939 jako součást Protektorátu Čechy a Morava.

V roce 1895 byla přes obec zřízena železniční trať Vranovice - Pohořelice, která umožnila vlakové spojení s Brnem a Vídní s přestupem v sousedních Vranovicích. Trať, které se v tomto kraji lidově říkalo "lokálka", fungovala až do 12. prosince 2008.

Téměř symbolem obce je řeka Jihlava, která se vyznačuje přirozeným meandrováním s písčitými břehy. Je vyhledávaná především rybáři. V této lokalitě často opouští své koryto a zalévá přilehlé louky, pole a lužní lesy. Poslední významné povodně zasáhly obec v květnu roku 1985 a na přelomu března a dubna roku 2006. Voda z řeky Jihlavy tehdy z důvodu vyššího položení obce zatopila jen přilehlé zahrady a sklepy některých domů.


Oficiální web obec Přibice:
www.pribice.cz

PSČ Přibice: 691 24