znak Žabčice
Žabčice

Pamětihodnosti

  • kaple svatého Vavřince
  • boží muka
  • sýpka
  • zaniklá ves Koválov s tvrzí

Galerie

Historie

Nejstarší zápis o obci pochází z roku 1356, kdy jsou uvedeny pod jménem Zabczicz. Roku 1373 je evidován zápis Sabcycze. Žabčice byly od svého vzniku ve středověku malou rolnickou vesničkou. Patřily různým příslušníkům nižší šlechty. Později je získaly šlechtické rody Žerotínů, Pernštejnů, Valdštejnů, Ditrichštejnů a nakonec větev rodu Habsbursko-lotrinského. Posledním majitelem byl arcivévoda Bedřich.

Po roce 1918 byl zemědělský dvůr Žabčice zestátněn a od roku 1925 byl v rozloze 400 ha předán do správy Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes Mendelova univerzita v Brně) jako školní zemědělský podnik.


Oficiální web obec Žabčice:
www.zabcice.cz

PSČ Žabčice: 664 63