znak Ochoz u Brna
Ochoz u Brna

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Václava

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1237 jako majetku zábrdovického kláštera, zmínka o vsi Obec z roku 1261 hovoří o zboží kláštera Vizovice. Do roku 1850 patřila Ochoz ke statku Křtiny, Obec k líšeňskému panství. Postupem času zástavba Ochozi a Obcí srostla, ke spojení těchto vsí došlo 23. prosince 1947. Zpočátku byl používán název Ochoz-Obce, od 1. ledna 1951 má společná obec název Ochoz u Brna. Od 3. dubna 1996 obec užívá znak a vlajku.

Znak

Vychází z pečetí obou vesnic. Udělen byl obci rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu 3. dubna 1996. Popis: V zeleném štítě pod čtyřmi klíny v hlavě zkřížený kopáč a sekera nad radlicí, vše stříbrné. Prapor tvoří zelený list se čtyřmi bílými žerďovými klíny s hroty sahajícími do jedné třetiny délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Název

Název obce svědčí o tom, že vznikla podle starého českého práva pomocí svědků, kteří obchůzkou vyznačili hranici nově osídlovaného území, podobně jako Újezd, u kterého byla hranice vyznačena jejím objetím na koních. Zatímco ochoz, součást stavby, je rodu mužského, název obce Ochoz je rodu ženského. Skloňuje se podle vzoru píseň.


Oficiální web obec Ochoz u Brna:
www.ochozubrna.cz

PSČ Ochoz u Brna: 664 02