znak Křtiny
Křtiny

Pamětihodnosti

  • Poutní areál z 18. století, tvořený barokním kostelem Jména Panny Marie, kaplí svaté Anny a bývalým proboštstvím (nyní zámkem a farou). Poutní areál je od roku 2008 zapsán mezi národní kulturní památky České republiky
  • Arboretum Křtiny – sbírka dřevin z celého světa založená Augustem Bayerem
  • socha Panny Marie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1237, je uvedena na imunitní listině papeže Řehoře IX. Zde jsou Křtiny uváděny jako majetek premonstrátského kláštera v Zábrdovicích Roku 1996 byl Křtinám udělen znak - ve stříbrném štítě zelený vykořeněný jehličnatý strom - a prapor - na bílém listu zelený vykořeněný jehličnatý strom v poměru šířky k délce listu 2:3. Symbol stromu pochází ze staré obecní pečeti. S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse.

V letech 2006–2010 působila jako starostka Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., od roku 2010 tuto funkci zastává František Novotný.


Oficiální web městys Křtiny:
www.krtiny.cz

PSČ Křtiny: 679 05