Valtice

město, 3532 obyvatel k 1.1.2014, 47,85 km2
znak Valtice
Valtice

Historie

Město bylo kolonizováno ve 12. století pasovskými biskupy. Od roku 1391 až do roku 1945 bylo v majetku rodu Lichtenštejnů, kteří areál města a jeho okolí spolu s okolím Lednice přetvořili v jedinečný krajinný komplex evropského významu. Po celý středověk i novověk bylo město součástí Dolního Rakouska; k území Československa byly Valtice s okolím připojeny na základě Saint-Germainské smlouvy až 31. července 1920 a byly přičleněny k moravskému politickému okresu Mikulov. Obyvatelstvo německé národnosti (56,7 % roku 1930) bylo po roce 1945 vesměs vysídleno. Roku 1964 byla k Valticím připojena vesnice Úvaly. Během existence železné opony probíhalo bezprostředně kolem Valtic hraniční pásmo se zákazem vstupu; do Úval byl vstup možný jen pro obyvatele nebo na povolení.

Osobnosti

  • Johannes Matthias Sperger (1750-1812), hudební skladatel
  • Jaroslav Tejral (* 1933), archeolog

Oficiální web město Valtice:
www.valtice.eu

PSČ Valtice: 691 42

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí