znak Hlohovec
Hlohovec

Historie

První historicky doložená zmínka pochází z listiny zoborského opatství, z roku 1113. Zde se uvádí majetky a osady patřící hradu Hlohovec (Bojničky, Koplotovce). V době tatarského vpádu (1241–1242) byla osada zničena, ale už v roce 1275 se z listiny Ladislava IV. můžeme dozvědět, že osada měla dvě tržiště.

V roce 1362 si od krále Ludvíka I. vyžádal Mikuláš Ujlaky nazývaný též Kont, pro Hlohovec první městská privilegia: povolení konat trhy a mít městskou samosprávu. V roce 1446 obsadilo hrad i město vojsko Jana Jiskry z Brandýsa. V roce 1525 daroval král Ludvík II. hrad spolu s celým panstvím Alexeji Turzovi. Turzové vlastnili panství až do roku 1635, kdy zemřel poslední z rodu, Adam Turzo. Po nich koupil hrad i s panstvím Adam Forgáč; stalo se tak v roce 1639.

Život obyvatelstva v 16. a 17. století poznamenala protihabsburská povstání, nájezdy Osmanských vojsk a okupace. V roce 1599 přešlo městem právě turecké vojsko, způsobilo velké škody. Začátkem 17. století začala první protihabsburská povstání. Veleli jim nejprve Štěpán Bočkaj, později Gabriel Betlen. Krátce po jejich vzpouře město opět obsadili Turci a drželi ho až do svojí porážky u Vídně v roce 1683. V roce 1720 zde byl na místě původní slovanské osady postaven renesančně-barokní zámek, který je nyní největší a nejznámější památkou ve městě.

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org