Starovičky

obec, 845 obyvatel k 1.1.2014, 8,58 km2
znak Starovičky
Starovičky

Pamětihodnosti

  • Nejvýznamnější historickou památkou Staroviček je kostel z 15. století, který je zasvěcen patronce obce sv. Kateřině. Je možné, že stojí na místě dřívějšího románského kostela z 13. století.
  • Za zmínku stojí i kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1743 stojící před kostelem.
  • Historicky významná jsou také pozdně gotická kamenná boží muka, jež jsou ojedinělou památkou nejen na území obce, ale i v celém regionu.
  • Tankovou bitvu z dob osvobozování Československa připomíná památník s tankem T-34.

Historie

Starovičky pravděpodobně založili obyvatelé z nedalekých Starovic, na což lze usuzovat z jejich jména. Nejstarším dokladem lidské činnosti na zdejším území je nález keramických střepů datovaných do období asi 4700 let př. n. l., což je období kultury s moravskou malovanou keramikou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1239. V 13. století patřily Starovičky do panovníkova majetku, od roku 1323 náležely klášteru cisterciaček ve Starém Brně. Počátkem 17. století obec připadla rodu Lichtenštejnů.

Při osvobozování Československa v roce 1945 se 16. dubna udála nedaleko obce bitva ruského tanku se čtyřnásobnou přesilou. Ruský T-34 zničil tři nepřátelské tanky a jedno dělo. Do boje se poté zapojily posily z obou stran. Po asi 30minutovém boji Němci ustoupili k Hustopečím.


Oficiální web obec Starovičky:
www.starovicky.cz

PSČ Starovičky: 693 01

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí