Němčičky

Pamětihodnosti

  • Hulatův sklep
  • Přírodní památka Horní ochozy
  • Památník na místě bývalého hřbitova na památku smrti několika němčičských rodáků za 1. a 2. světové války
  • Schejbalův památník
  • Kaple sv. Ludmily se sochou sv. Ludmily
  • Vinný sklep - lisovna se sýpkou

Nejvýznamnější památky Němčiček:

Kaple sv. Antonína Paduánského

V katastru obce se nacházejí tři kapličky. Jedna z nich se nazývá Poklona sv. Antonína. Jedná se o historickou stavbu z konce 18. století. 10 metrů od kapličky stál také větrný mlýn, který byl bohužel pro sešlost věkem zlikvidován. Kaplička však zůstala na místě a navštěvovat ji můžeme dodnes. Z tohoto místa je také překrásný pohled na Bílé i Malé Karpaty, Kobylí, Vrbici, Bořetice, Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Břeclav, Podivín, Lednický minaret či Valtickou Reistnu, Zaječí, sv. Kopeček u Mikulova, Klentnici, Pavlov, pálavská jezera, Strachotín, Hustopeče, Kurdějov i Horní Bojanovice. Za dobré viditelnosti uvidíme též poslední výběžky Malých Karpat-Vídeňské kopce.

Kaple sv. Floriána

Rovněž druhá kaplička, jež se rozkládá v katastru Němčiček, byla postavena koncem 18. století. Jde o kapličku sv. Floriána. Má hluboký výklenek s mříží, který je situován západním směrem.

Kaple Božského Srdce Páně

Kaple Božského Srdce Páně je ze všech tří kapliček v katastru obce Němčičky nejmladší. Byla totiž postavena až v roce 1923. Uvnitř kaple můžeme vidět nádhernou sochu B.S.Páně. Ta je postavena z cararského mramoru v životní velikosti. Kaple je z venku uzavřena kovovou brankou. Stavba byla postavena z bílých cihel.

Kostel Navštívení Panny Marie

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349 v Zemských deskách olomouckých. Je zde zmíněn název obce Nyempczicz.

První historicky doložení majitelé obce byli Čeněk a Levík, páni z Boleradic. Levík, kterému se říkalo také Těmík, změnil roku 1350 svůj přídomek a od té doby se vždy podepisoval jako Levík z Němčiček. Tentýž rok získal Levík také díl obce Morkůvky. To znamenalo, že obě obce měly od roku 1350 až do pádu feudálismu stejného pána. Jeden z pozdějších pánů Němčiček a Morkůvek byl Levíkův syn Crha z Němčiček.

V dalších stoletích vládli Němčičkám různé šlechtické rody. Velmi významní byli v letech 1433 – 1490 vladykové ze Zástřízl: roku 1433 získali obec tři bratři - Ondřej, Václav a Jan z Chvalkovic, řečení ze Zástřízl. Poté se stali pány Němčiček Jan Mléčko ze Zástřízl a na Hluku a vdova Anna z Tvorkova. Dcera Jana Mléčky, Eliška, se roku 1490 provdala za Jana z Potnštejna. Ten se později stal spolumajitelem Němčiček. Když Jan z Potnštejna zemřel, odkázala vdova Eliška roku 1519 obec svým čtyřem synům: Václavovi, Zdeňkovi, Burianovi a Hynkovi.

Po roce 1542 proběhlo tzv. střídavé období, to proto, že se majitelé často střídali. Nejdříve Němčičky patřily pánům z Pernštejna a poté Brnu. Následně se stal majitelem obce Pertolt z Lipé, nejvyšší maršálek království českého. Pak Němčičky patřily pánům z Boskovic a nakonec Čeňkovi z Lipé, jenž připojil obec ke svému hodonínsko-pavlovickému panství.

Po bitvě na Bílé hoře se stali pány Němčiček Žampachové z Potnštejna, poté hrabě Fridrich z Oppersdorfu, dále kníže Jan Adam z Lichtenštejna a nakonec hrabě Jan Czobor. V následujících letech, od roku 1762 do roku 1918 patřily Němčičky císařské rodině.

Podle pověsti byl někdy na konci 19. století nalezen v domě č. 25 poklad z třicetileté války. Část pokladu byla dána k zaplacení nových varhan do kostela Navštívení Panny Marie z roku 1678.

V období první světové války v letech 1914–1918 bojovali občané obce na různých frontách za svobodu. Nakonec ve válce zahynulo 23 němčičských rodáků.

Také v letech 1939–1945 za druhé světové války obec opět bojovala. Nakonec byla dne 16. 4. 1945 osvobozena Rudou armádou. Tento den je pro obec dodnes velmi významný. Dva dny před osvobozením, 14. 4. 1945 zahynul nedaleko kapličky u Větřáku na horním konci Němčiček Jan Schejbal, jenž byl postřelen germánským vrahem.

V 70. letech 20. století byly v Němčičkách prováděny hluboké průzkumné vrty. Některé byly hlubší než 6000 m.

Současně je dolní část Němčiček spíše sportovním areálem. Nejnovější atrakce byly minigolf a první bobová dráha na jižní Moravě, které obec vlastní od roku 2009.


Oficiální web obec Němčičky:
www.nemcicky.cz

PSČ Němčičky: 691 07