Moravský Žižkov

obec 1435 obyvatel k 1.1.2014 13,53 km2
znak Moravský Žižkov

Pamětihodnosti

  • Kostel Panny Marie Vítězné
  • Kaple svatého Floriána

Historie

Historie před založením

Na území obce byly objeveny důkazy o neolitickém osídlení, sídliště i hroby únětické kultury, žárové hroby kultury lužické, sídliště kultury mohylové, sídliště z doby římské a roku 1945 bylo nalezeno dokonce slovanské sídliště i s pohřebištěm. Jižně od nynější vsi byla v minulosti situována slovanská středověká ves Želetice, která byla roku 1370 nahrazena osadou Prechov, jež byla pojmenována po svém lokátorovi Přechu z Trčmačova.

Události vedoucí k založení Žižkova

Břeclavské panství se po vymření hlavní rodové linie Liechtensteinů dostalo na počátku 18. století do vlastnictví knížete Josefa Václava Liechtensteina. Ten svěřil správu břeclavského panství Janu Maxmiliánu Žižkovi, podle kterého dostal Žižkov své jméno. Založení Žižkova bylo řešením přelidnění a také mělo zajistit využívání panské půdy.

Od francouzských válek po současnost

Francouzské války , zpočátku vedené mimo moravské území, díky jejich nákladnosti postihovaly poddaný lid hlavně zvýšenými daněmi. V letech 1805 a 1809 byly poddaní zatíženi daněmi, dodávkami potravin a píce a jejich dopravou, měli také povinnost dopravovat jiné náklady pro potřeby armády (např. střelivo) těmto cestám se říkalo daleké fůry.V roce 1848 v důsledku rozpadu patrimoniální správy se Žižkov stal součástí soudního okresu Břeclav. V době nacistické okupace byl Moravský Žižkov připojen k okresu Hodonín. Osvobození se Moravský Žižkov dočkal 15. dubna 1945 v průběhu osvobozovacích bojů bylo zabito přes 80 sovětských vojáků.


Oficiální web obec Moravský Žižkov:
www.moravskyzizkov.cz

PSČ Moravský Žižkov: 691 01