Chrudichromy

Pamětihodnosti

  • Kříž z roku 1848 na počest zrušení roboty

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1386. Podle legendy žili dříve v obci chudí a chromí lidé a odtud se odvozuje název Chrudichromy.

V polovině 19. století se kolem obce dolovalo uhlí a pěstovala štětka soukenická, kterou místní občané vozili do Lipska, Berlína a Hamburku. V letech 1891–1892 byla postavena budova školy.

V roce 1920 byla ve škole založena obecní knihovna. V roce 1910 řádil v obci požár a pohltil nejstarší kroniku v obci. V první světové válce padlo pět chrudichromských občanů. V roce 1996 byla po vesnici rozvedena telefonní síť. O dva roky později byla obec plynofikována.


Oficiální web obec Chrudichromy:
chrudichromy.svazeksvitava.cz

PSČ Chrudichromy: 680 01