Boskovice

město 11478 obyvatel k 1.1.2014 27,83 km2
znak Boskovice
Boskovice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článcích Seznam památek v Boskovicích a Seznam kulturních památek v Boskovicích.
  • Hrad Boskovice ze 13. století na vrchu nad městem
  • Zámek Boskovice z let 1819–1826
  • Kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1346
  • Větší synagoga z roku 1639
  • Židovský hřbitov

Velká židovská komunita obývala židovské město, z něhož se zachovalo několik domů, synagoga, židovský hřbitov a jedna původní brána.

Historie

Boskovice jako trhová osada byla založena pravděpodobně ve 13. století. Avšak z archeologických nálezů lze usuzovat, že osídlení v těchto místech je daleko starší. První uvedení názvu Boskovice je z roku 1222, kdy Jimram z Boskovic byl svědkem vydání listiny Přemyslem Otakarem I. O sto let později, roku 1313, je datována první zmínka o Boskovickém hradu. První písemná zmínka přímo o městě samotném pochází z roku 1413. V roce 1463 v Praze povoluje král Jiří z Poděbrad Boskovicím pořádat jarmark a výroční trhy na den svatého Víta.

V roce 1759 bylo prvně v boskovických listinách použito názvu „město Boskovice“. K povýšení na město tedy pravděpodobně došlo někdy za vlády Marie Terezie (1740–1780). Za vlády jejího syna Josefa II. byl v Boskovicích zřízen magistrát, ale také odňato hrdelní právo, které Boskovice měly právo užívat od roku 1255.

K Boskovicím patří také židovská obec. V roce 1454 vydal král Ladislav Pohrobek zákon o vyhnání Židů z královských měst. Většina Židů přicházejících v tuto dobu byla původem právě z Brna. Uzavřené ghetto oddělené od města dvěma branami vzniklo v roce 1727. V roce 1930 se k židovské národnosti hlásilo 318 boskovických obyvatel. Ve dnech 14. a 15. března 1942 bylo z Boskovic do koncentračních táborů deportováno 458 židovských obyvatel, z nichž se vrátila jen hrstka.

Do roku 1792 Boskovice patřily do Olomouckého kraje. Změnou však byly přesunuty do kraje brněnského. V roce 1848 byl nově zřízen podkraj Boskovický, později okres Boskovice. Ten byl zrušen k 1. lednu 1960 a Boskovice přešly pod okres Blansko.

Vývoj počtu obyvatel Boskovic bez přidružených obcí 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
5 575 5 468 5 814 5 880 6 618 6 617 6 884 6 587 7 639 8 151 10 369 10 639 10 679

Majitelé Boskovic

Prvními majiteli města i hradu jsou páni z Boskovic. V letech 1398–1458 je vystřídali páni z Kunštátu, ale po nich se opět vrací Boskovicové. Od roku 1547 se držení majetku přesouvá na rod Ederů ze Šťavnice. Po dvaceti letech přebírají panství Morkovští ze Zástřizl. Na konci 17. století získává Boskovice rod Ditrichštejnů. Jako posledním majitelem města se stává rod Mensdorff-Pouilly, kteří město převzali v 50. letech 19. století.

Vývoj názvu města

Název Boskovic se dle záznamů vyvíjel postupně z Boskoviz v roce 1222 přes Boskowitz (1308), neopevněné městečko Bozkowicz (1632), ex oppido Bosskowicz (1708/12), obec Boskowitz Olomoucký kraj (1751), Boskowitz Brněnský kraj (1848), obec Boskovice okres Boskovice (1850–1950), Boskowitz / Boskovice (1939–45) až po současné (od roku 1961) Boskovice okres Blansko.


Oficiální web město Boskovice:
www.boskovice.cz

PSČ Boskovice: 680 01