znak Pamětice
Pamětice

Pamětihodnosti

  • Kaple
  • Pamětický úval - přírodní památka

Historie

Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1167, kdy je obec zmiňována v darovací listině biskupa Jindřicha Zdíka. Vznikla údajně ze čtyř dvorů postavených do čtverce, přičemž jeden z nich vlastnil hospodář Paměta, po němž obec získala svůj název.

Na konci 13. století byla obec přikoupena k vyšehradskému proboštství. Na konci 14. století se v listinách začínají objevovat vladykové z Pamětic (Pešek, Šimon, Beneš a další). Ve stejné době jsou poprvé jako vlastníci části vsi jmenování páni z boskovického hradu. Postupně byly všechny usedlosti ve vsi skoupeny k boskovickému panství – zde jsou jmenovány v roce 1547. K tomuto panství pak obec spadala až do roku 1848, kdy došlo k reformě správy a ke zrušení šlechtických panství.

Po třicetileté válce zůstalo v obci pouze deset obsazených gruntů, protože zdejší obyvatelé byli především evangelického vyznání. To vedlo při násilné rekatolizaci buď k jejich odchodu, nebo k tajnému vyznávání evangelické víry (a následně k nejrůznějším postihům ze strany vrchnosti a církve).

V 18. a 19. století obec postupně rostla díky zlepšování životních podmínek. Velkou ranou pro ni byl požár v roce 1866, kdy vyhořela vyjma 5 čísel popisných celá obec. V roce 1886 zde vznikl sbor dobrovolných hasičů.


Oficiální web obec Pamětice:
www.pametice.cz

PSČ Pamětice: 679 61