znak Vodňany
Vodňany

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Vodňanech.
  • Zdaleka viditelnou památkou je děkanský kostel Narození Panny Marie, o němž písemné zprávy hovoří od roku 1317. Na konci 19. století se uskutečnila novogotická přestavba chrámu, která mu dala jeho dnešní podobu. Kostel dostal nové oltáře, byl vyzdoben podle Mikoláše Aleše a křížovou cestu namaloval akad. malíř Josef Bosáček.
  • Uprostřed náměstí stojí kašna se sochařskou výzdobou z roku 1928 (socha svobody) .
  • Dům čp. 1 s renesanční atikou je bývalá lékárna. Žil v něm spisovatel a novinář František Herites.
  • 6 km jižně od města se nachází poutní místo Lomec.
  • V katastru Vodňan se rozkládají přírodní rezervace Záhorský rybník (3,7 km z.) a přírodní památka Malý ústavní rybník (1,5 km sz.)
  • Poblíž Záhorského rybníka rostou památné stromy Zeyerův dub a Heritesův dub. Chráněna je též lípa u rybářské školy, severně od města.

Historie

Město Vodňany vzniklo jako osada u zlatonosných rýžovišť na přelomu 12. a 13. století.

Přemyslovci, počínaje Václavem I., se v zakládání svých fundací zaměřili na jihočeské oblasti, kde byl jejich vliv do té doby malý. Přemysl Otakar II. snahu svého otce znásobil, chtěje královskou moc posílit vůči mocnému rodu Vítkovců. Vodňany nesou shodný půdorys s městy zakládanými tímto pátým českým králem, jako jsou České Budějovice, Písek, Bechyně a pod. Přestože se nedochovaly o založení města žádné doklady, jako ostatně u mnohých měst založených Přemyslem Otakarem II., shodným půdorysem, pravidelnou sítí ulic a systémovými kroky u dalších založení se dá s velkou pravděpodobností usuzovat na založení Vodňan, coby královského města, právě Přemyslem Otakarem II.

Jako o královském městě se o Vodňanech píše v roce 1336 v privilegiích, které městu udělil Jan Lucemburský. Město později proslulo jako jedno ze středisek jihočeského rybářství. Již roku 1400 toto město ještě s Pískem a s Českými Budějovicemi tvořilo oporu královské moci na jihočesku. O dvacet let později ho dobyl Jan Žižka a poté se přidalo k husitům. V druhé polovině 15. st. se začali zakládat rybníky, které jsou dnes typickým znakem okolní krajiny. V letech 1722, 1757 a 1782 došlo ve Vodňanech k požárům, kterým podlehlo mnoho domů i významných historických památek.

Osobnosti

Ve Vodňanech se mj. narodili:

  • Jan Campanus Vodňanský (1572 – 1622), latinsky píšící humanistický básník, rektor Karlovy univerzity
  • Mauritius Wilhelm Trapp (1825 – 1895), archeolog a historik
  • František Herites (1851 – 1929), lékárník, redaktor a spisovatel
  • Otakar Štorch-Marien (1897 – 1974), nakladatel a spisovatel

Značnou část života ve Vodňanech prožil spisovatel Julius Zeyer (1841 – 1901).


Oficiální web město Vodňany:
www.vodnany.eu

PSČ Vodňany: 389 01