Stožice

Památky

  • Na návsi stojí kaple sv. Jana Nepomuckého s průčelím zdoběným freskami sv. Floriána a sv. Prokopa.
  • Památkově chráněna je též výklenková kaplička sv. Linharta.
  • Obec je rodištěm spisovatele Josefa Holečka, jeho stěžejní román Naši se v ní také odehrává.

Oficiální web obec Stožice:
www.stozice.cz

PSČ Stožice: 389 01