Pamětihodnosti

  • Usedlost čp. 27 (kulturní památka ČR)

Historie

Vznik Chvalovic je spojen s kolonizačními aktivitami cisterciáského kláštera ve Zlaté Koruně na konci 13. století. O hospodaření chvalovického klášterního dvorce se zápisy dochovaly z počátku 15. století. V téže době byl také položen základní kámen pro stavbu kaple. K roku 1445 jsou Chvalovice uváděny pod názvem Dirnhof. Český král Vladislav Jagellonský 1513 ves a celé panství Netolice daroval Petrovi V. z Rožmberka. O dvacet let později Jan III. z Rožmberka udělil právo vařit bílé a červené pivo v domě čp. 2 právovárečníkovi Jiřímu Pühlerovi. Objekt se dodnes, byť v zanedbaném stavu, zachoval. Značný hospodářský význam pro Chvalovice měla výstavba tuhových dolů, které kolem 1880 vystavěla společnost Pierron. Závod za 1. světové války odkoupil kníže Kinský. Těžil se zde nejkvalitnější vločkový grafit. Během 1. světové války pracovalo v dole a úpravně ve Chvalovicích snad až 500 lidí, většinou vojáků rakousko-uherské armády. V letech 1925-1928 Československo těžilo nejvíce tuhy na světě. Během 2. světové války byla postavena flotační úpravna v nedalekých Netolicích. V r. 1959 byl důl kvůli vytěžení uzavřen.


Oficiální web obec Chvalovice:
www.chvalovice-pt.cz

PSČ Chvalovice: 384 11