znak Záboří
Záboří

Pamětihodnosti

  • Kaple s malbou sv. Floriana a štukovým letopočtem "MDCXXXXI"(1841) na návsi u rybníka
  • Kaplička u silnice
  • Kaplička u křižovatky
  • Výklenková kaplička se soškou sv. Jana Nepomuckého klenutá nad Zábořským potokem
  • Venkovská usedlost s kovárnou

Záboří bylo v roce 1995 vyhlášeno vesnickou památkovou rezervací.

Zajímavosti

Podle obce byla pojmenována planetka (175017) Zabori

Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1263, kdy rytíř Budivoj Čéč ze Železnice prodal Záboří (Zabore) vyšebrodskému klášteru. Následkem morové epidemie v letech 1520 až 1521 se vesnice téměř vylidnila a k jejímu dosídlení pozval vyšebrodský klášter německé osadníky. Až do poloviny 20. století pak představovalo Záboří s okolím německojazyčný ostrov. Od roku 1850 až do současnosti je Záboří samostatnou obcí. Zprvu k ní náležely osady Holašovice a Strýčice, roku 1869 přibyly Lipanovice a Dobčice. Roku 1950 přešly Strýčice pod obec Radošovice a v roce 1964 byly Holašovice převedeny pod obec Jankov, čímž Záboří nabylo dnešní rozlohy.


Oficiální web obec Záboří:
www.obeczabori.cz

PSČ Záboří: 373 84