Strýčice

Pamětihodnosti

  • Farní kostel sv. Petra a Pavla, stojí, obklopen hřbitovem uprostřed vsi. V jádru jednolodní románská stavba s pravoúhlým presbytářem byla v pozdně gotickém období zvýšena a rozšířena o pětiboce ukončenou loď po jižní straně. Ze západního průčelí vystupuje hranolová věž s dochovaným zvonem z roku 1585; její špice je obydlena čapím hnízdem. Kostel je kulturní památkou od roku 1958.
  • Vodní mlýn č. p. 4 (Reitingerův mlýn), technická památka s dochovaným funkčním mlýnským zařízením (v provozu do roku 1975). Mlýn je kulturní památkou od roku 1958.
  • Školní muzeum, dokumentující na dobových předmětech každodenní život na venkově v minulosti (přístupno příležitostně nebo na požádání)

Historie

Historický vývoj počtu obyvatel Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 Počet obyvatel
92 91 88 78 74 80 83 64 91 102 75 59 50 58

První písemná zmínka o vsi (Strischicz) pochází z roku 1292, kdy král Václav II. poskytl klášteru ve Vyšším Brodě náhradou za Němčice a další majetek mimo jiné právě vesnici Strýčice s kostelem.

Ves byla až do poloviny 20. století národnostně německá, kupříkladu před 1. světovou válkou bylo ze 74 obyvatel 72 Němců a 2 Češi.

Po zrušení poddanství vyšebrodskému klášteru náležely Strýčice od roku 1850 do roku 1949 k obci Záboří, poté do poloviny roku 1985 tvořily část obce Radošovice, mezi 1. červencem 1985 a 23. listopadem 1990 spadaly pod obec Žabovřesky. Od 24. listopadu 1990 jsou Strýčice samostatnou obcí.


Oficiální web obec Strýčice:
www.obecstrycice.cz

PSČ Strýčice: 373 41