Zběšičky

Památky v obci

  • Výklenková kaple Panny Marie Sepekovské z roku 1923 u silnice na Jestřebice. Sochař Břetislav Benda byl voják za I. světové války. Snažil se dezertovat a při následné přestřelce byl poraněný a přišel o dva prsty na ruce. Po návratu z války vytesal reliéf Panny Marie, který vsadil do niky do kaple.
  • Návesní kaple je zasvěcená svatému Václavu.
  • Kříž vedle návesní kaple.
  • Židovský hřbitov ve Zběšičkách se nachází na kraji lesíka nedaleko rybníka Zavadil, asi 500 m severozápadně od obecní návsi. Hřbitov je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • Zámeček v obci v současnosti slouží jako Domov pro osoby se zdravotním postižením.
  • V obci se nachází také památkově chráněný venkovský dům čp. 18, který je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • U příjezdové komunikace do obce se ve směru od Srlína z komunikace 29 v poli mezi vzrostlými stromy nachází torzo poničeného kříže s kamenným podstavcem v ohrádce.

Historie

První zmínka o obci pochází z roku 1215. Původně ves patřila k bechyňskému majetku. Roku 1575 koupil Bohuslav z Kalenic od bechyňského pána Krištofa ze Švamberka nejen tuto ves, ale i okolní vesnice. Po jeho smrti 1600 zdědili tento majetek jeho dva synové. V průběhu staletí se vystřídalo několik majitelů, v 17. století patřila obec pražským jezuitům. 18. století se do tehdejší převážně židovské obce mohli začít přestěhovávat židé, kteří byli vyhnáni z ostatních měst a vesnic. Z této doby se do dnešních dnů zachoval starý židovský hřbitov. Židé se z obce převážně vystěhovali ještě před vypuknutím II. světové války a represemi ze strany nacistů. Velkostatek se zámečkem často střídal své majitele.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založený roku 1931.


Oficiální web obec Zběšičky:
www.obeczbesicky.cz/obec/o-obci

PSČ Zběšičky: 398 43