znak Rataje
Rataje

Pamětihodnosti

 • Kostel Nejsvětější Trojice se nachází na vyvýšeném návrší v obci. Barokní přestavbou prošel kostel v 18. století. V ohradní zdi hřbitova jsou dvě branky se štítovými nástavci a výklenková kaple.
 • U kostela se nachází klasicistní budova fary čp. 18.
 • Pod kostelem se nachází dům čp. 46 s datací 1893.
 • Pod návrším u kostela se nalézá vysoký kamenný pomník padlým v I. světové válce.
 • U hasičské zbrojnice v dolní části obce se nachází kříž v ohrádce.
 • Před usedlostí čp. 45 se nachází litinový kříž na nízkém kamenném podstavci. Kříž je zdobený u paty obdélnou deskou s motivem andělíčka a božího oka. Nad motivem božího oka je další vyobrazení anděla a nad ním v kulatém štítku je tento nápis: Bůh s Tebou.
 • Za mostem přes říčku Smutnou, u bývalého mlýna čp. 42 se nachází novodobá výklenková kaple. Nad vchodem je uvedená datace 2009.
 • Další výklenková kaple se nalézá na zahradě u domu čp. 87.
 • Poblíž kaple se přes silnici nachází dům čp. 68 datovaný 1862.
 • V obci se nachází řada zděných lidových staveb. Usedlosti mají vesměs klenutou bránu, některé křídlové štíty a pochází z druhé poloviny 19. století a z počátku 20. století. V horní polovině návsi se nachází usedlost čp. 7, 8 (s datací 1862), čp. 9 (okolo roku 1850), čp.10, 11, 12, 13. Usedlost čp. 20 s neobvyklým štítem, která se nachází naproti kostelu, je z 19. století. Z hospodářských staveb z druhé poloviny 19. století je charakteristická stodola s cihlovými vyzdívkami větracích otvorů u usedlosti čp. 1.
 • Sopečný mohylník, archeologické naleziště směrem jihovýchodně z vesnice
 • Hradiště Na vraníku, archeologické naleziště

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. V 14. století na zdejší tvrzi sídlili vladykové z Ratají. V 16. století jeden díl vesnice patřil k bernartickému panství, druhá část patřila k majetku Hozlauerů na hradu Dobronice. V roce 1594 koupil i první díl Kryštof Hozlauer. Po bitvě na Bílé Hoře byla vesnice zkonfiskována a prodána Šternberkům. Nadále sdílela osudy nedaleké Bechyně. V 17. století je evidováno 7 osazených usedlostí a 13 pustých.


Oficiální web obec Rataje:
ratajeobec.cz

PSČ Rataje: 391 65