Stádlec

městys 563 obyvatel k 1.1.2014 18,12 km2
znak Stádlec
Stádlec

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1287. Král Václav II. v listině datované 2. června 1278 souhlasí, aby Záviš z Falkenštejna směnil vesnice Stadilce (Stádlec) a Křídu s Jindřichem z Rožmberka za jiné vesnice. Ve vesnici byla tvrz, patrně chráněná vodním příkopem. Tvrz byla ponechána jako dolní trakt nynějšího zámku. V roce 1459 prodal Rožmberk vesnici i s pozemky spolu s Dobronickým panstvím. V roce 1533 se stávají majiteli Stádlce Vítové ze Rzavého. Na začátku 17. století byla ve Stádlci tvrz, poplužní dvůr, pivovar s krčmou a dva ovčíny. Celá ves byla v roce 1622 vypálena císařským vojskem a teprve po třech letech se mohlo opět začít řádně hospodařit. Po třicetileté válce je Stádlec prodán za 20000 kop míšeňských Johaně Kateřině Hozlaurové.

Od roku 1700 je ve Stádlci škola, obec se v roce 1865 stala městysem. Od roku 1878 působí v obci Sbor dobrovolných hasičů. Na konci 19. století měl Stádlec 111 domů, ve kterých žilo 699 obyvatel, z nich bylo 63 židovského vyznání. Pro jejich náboženské potřeby byla v obci vybudována synagoga. V obci byly dva mlýny. K místnímu zámku patřil pivovar a lihovar (roční produkce 833 hl lihu) a cihelna. V roce 1905 byla v obci otevřena pobočka pošty. (K jejímu stoletému výročí bylo v roce 2005 vydáno zvláštní příležitostné poštovní razítko.).

Významní rodáci

  • Josef Penížek (1858-1932), novinář a překladatel
  • František Bernard Vaněk (1872-1943), kněz, spisovatel, oběť nacismu

Oficiální web městys Stádlec:
www.stadlec.eu

PSČ Stádlec: 391 62