Křižanov

Památky v obci

  • Z drobných sakrálních památek se kromě křížů nachází v obci morový sloup. Sloup je umístěný na jihu obce. Na hranolovém podstavci je vytesaný letopočet 1678 a nápis IWVS. Druhý letopočet 1903 je nejspíše rok opravy sloupu. Na vrcholu sloupu je socha Panny Marie s Ježíškem. Morový sloup je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • Kaple na návsi je z 2. pol. 18. století. Kaple je zasvěcena Panně Marii Sepekovské. Tato kaple je také vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • U komunikace do obce se nachází kamenný kříž v ohrádce rodiny Novákovy. Do soklu kříže je vsazena obdélníková deska s tímto nápisem: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Ku cti a chvále Boží věnuje Marie Nováková. 1929
  • U křižovatky do obce ze směru od Milevska se nachází litinový kříž na kamenném podstavci.

Galerie

Historie

První zmínky o vesnici pocházejí z roku 1431. Ves patřila nejprve pod správu rožmberských, později švamberských úředníků na Zvíkově. V roce 1570 zastavil Kryštof ze Švamberka Křižanov společně s Veselíčkem. O pět let později ves od Švamberků koupil Bohuslav Kalenice z Kalenic na Chřešťovicích. V 17. století se ves dostala jako zástava od zadlužených Kaleniců k majetku Šternberků a sdílela stejné osudy jako Veselíčko.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1898. V roce 1930 zde žilo 246 obyvatel, bylo zde vedeno 41 popisných čísel. Pošta, fara, škola byla ve Veselíčku. Lékař a četnická stanice byla v Bernarticích.


Oficiální web obec Křižanov:
www.obeckrizanov.wpartner.eu/obec/o-obci

PSČ Křižanov: 398 43