Bernartice

městys 1299 obyvatel k 1.1.2014 36,41 km2
znak Bernartice
Bernartice

Památky v obci

 • Kostel svatého Martina se připomíná z roku 1251. Původně románská stavba byla přestavěna goticky a v roce 1717 barokně. Roku 1795 shořela při požáru velká část obce, fara i kostelní věž. Při tomto požáru se roztavil a poškodil zvon s letopočtem 1186. Ze sebraných kusů roztaveného zvonu byl později ulitý nový zvon. Byl pojmenovaný Martin a byl slavnostně pověšen. Ale ve válce byl zrekvírovaný. Na věži zůstal pouze zvon, zvaný umíráček.Další zvony byly zakoupeny roku 1923 1934 1937. Kostel je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Kaple svatého Floriána je před obecním úřadem na náměstí. Nejedná se o kapli v pravém slova smyslu, jde spíše o otevřený baldachýn, který má ve svém středu sochu svatého Jana Nepomuckého. Pochází z roku 1762. V tomto roce 1.5. byl také vysvěcený. Kaple je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Kamenný kříž před kaplí svatého Floriana.
 • Barokní fara bývala dříve jezuitská rezidence. Fara je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Morový sloup se sochou sv. Josefa je před farou. Je z druhé poloviny 17. století. O jeho výstavbu se zasloužil farář Adam Novomeský. Morový sloup je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Husova kaple. Základní kámen k této kapli byl položen v říjnu roku 1926. Do základů byla vložena Bible králická, Labyrint světa a různé mince té doby. O rok později byla kaple postavena a vysvěcena. Velkou finanční pomoc obdržel Sbor metodistické církve, pro kterou byla tato modlitebna určena, od věřících z Ameriky.
 • Boží muka se nachází u čp. 224 v místě, kde se říká V Brodci.
 • Kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému u mostu u cesty na Bílinku z 2.pol.19.století. Kaple je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Pomník obětem II. světové války vytvořil sochař Břetislav Benda. Je před základní školou.
 • Pomník obětem I. světové války vytvořil také sochař Břetislav Benda a je umístěný na náměstí. Byl zhotovený roku 1933.
 • Kamenná kašna, která se nachází na náměstí sem byla přivezená z hradu Dobronice v roce 1776. V roce 1781 do ní byla přivedená voda ze zámeckého rybníka. Kašna je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Pomník padlým bernartickým občanům je na návrší, které se jmenuje Na posvátném. Je to žulový monolit na počest padlých občanů v době okupace.
 • Rodiště dr.Kálalové Di Lottiové. Pamětní deska na jejím domě byla odhalena roku 1992.
 • Novodobá dřevěná boží muka z roku 2008 se nachází v lese u komunikace ve směru Zběšice. V tomto roce 28. 9. byla vysvěcená.
 • Venkovská usedlost čp. 90 je také vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.

Galerie

Historie

První písemná zmínka je z roku 1248. Osada vznikla kolem dnes již zaniklé tvrze. Tuto tvrz přestavěl Bernard s manželkou Dobroněhou z Kamberka roku 1293. Tvrz byla postupně rozebrána na stavební materiál v 17. století. 1347 až 1352 byl majitelem Bušek z Bernartic. Jeho potomci měli Bernartice v držení až do husitských válek. Roku 1431 se stal majitelem zvíkovský purkrabí Mikuláš z Krchleb. Dále v roce 1450 koupil Bernartice od Mikulášových dcer Rynart z Dubu. K roku 1477 Rynart z Dubu prodal Bernartice pánům z Lažan a na Bechyni. Tento rod držel Bernartice až do roku 1606, kdy byly prodány jezuitské koleji sv. Klimenta v Praze.

1618 byli jezuité vyhnáni, ale opět se vrátili po bělohorské bitvě. Za jejich působení získala obec status městyse v roce 1636. Mohlo se zde vykonávat hrdelní právo. V roce 1626 jezuité přikoupili nedaleké Borovany a roku 1691 i Dobronice. Roku zachvátil obec 1672 velký požár, při kterém lehla popelem část městečka a fara. Roku 1680 se v Bernarticích odehrála morová epidemie. Dále v roce 1713 epidemie cholery, při které zemřelo a bylo pohřbeno 700 mrtvých. 1748 se na území obce odehrálo kázání pátera Koniáše, načež mezi lety 1770 až 1772 zastihl obec hladomor a další epidemie moru. Roku 1773 byl zrušený jezuitský řád a Bernartice připadly královskému státnímu panství v Opařanech. Roku 1795 se udál velký požár, při kterém shořela kromě domů i fara, kostelní věž a škola. Během požáru došlo k roztavení zvonu. Počátkem 19. století, přesněji roku 1805 zde tábořila francouzská vojska. Rok poté po nich vojska bavorská.

V roce 1825 koupil Bernartice kníže na Bechyni Pavel Paar. Roku 1837 započala stavba státní silnice z Tábora do Písku, později v roce 1851 proběhla stavba okresní silnice z Milevska do Bechyně. Za I. světové války padlo na frontě 31 mužů.

Během druhé světové války hrozil Bernarticím obdobný osud od nacistů jako obci Lidice kvůli přítomnosti členů československé paraskupiny INTRANSITIVE. Za aktivní pomoc, kterou obyvatelstvo poskytlo, bylo později 23 občanů obce popraveno a dalších 5 posláno do koncentračních táborů.

Od 10.září 2014 jsou Bernartice městysem


Oficiální web městys Bernartice:
www.bernartice.cz

PSČ Bernartice: 398 43