Okrouhlá

obec 68 obyvatel k 1.1.2014 4,37 km2
Okrouhlá

Památky v obci

  • Návesní kaple je z roku 1870 a je zasvěcená Panně Marii Sepekovské.
  • Vedle kaple se nachází kamenný kříž.
  • Další kamenný kříž se nachází u komunikace do obce ve směru od Milevska.
  • Rybník Ostrov se nachází v katastru obce. Jméno rozlehlého rybníka o výměře 27,5 ha je odvozeno od ostrova, který je uprostřed rybníka. Podle písemných záznamů z roku 1501 zde stávala středověká tvrz. Přístup do tvrze měl být od západu širokým čtyřmetrovým dlážděným brodem. V jedné třetině je ostrov přepažen příkopem a valem, za kterým je násep z hlíny a kamenů. Uvnitř náspu se dochovaly základy dvou obdélníkových objektů. Vlastník tvrze je neznámý. Není ani archeologicky potvrzeno, že se jednalo o tvrz nebo pozůstatky panského dvora. Lokalita ostrova je porostlá náletovou vegetací.

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1488. Ves patřila k majetku milevského kláštera. Od roku 1431 byla spravována rožmberskými úředníky ze Zvíkova. Mezi roky 1540 - 1549 patřila Okrouhlá k bechyňskému panství Švamberků. Od roku 1549 byla ves opět v majetku zvíkovského hradu. Kryštof ze Švamberka ji v roce 1575 zastavil Janu Bernardovi z Hodějova. Když byl Hodějovským majetek po bělohorské bitvě zkonfiskován, Okrouhlá byla vrácena milevskému klášteru. Strahovský opat Jeroným Hirnheim nechal obnovit zdejší zpustlý dvorec. V roce 1876 byly ve vesnici posvěceny tři kamenné kříže. Farní úřad byl v Sepekově, školní děti byly docházely do Veselíčka. Okrouhlá byla později spravována nedalekou Líšnicí, ale 18. 5. 1893 se obec osamostatnila.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen roku 1911. V roce 1930 zde žilo 162 obyvatel, bylo zde 29 domů. V roce 1940 bylo vedeno 140 obyvatel a 29 popisných čísel.


Oficiální web obec Okrouhlá:

PSČ Okrouhlá: 398 43