Varvažov

Památky

Varvažov byl vyhlášen vesnickou památkovou zónou roku 1995.

 • Kostel sv. Kateřiny - raně gotické kněžiště je nejstarší památkou a dominantou v obci. Nachází se na návsi. Klenba presbyteria je z druhé poloviny 13. století. Roku 1600 byla provedena přístavba. Barokní přestavba se uskutečnila v roce 1718.
 • Barokní zámek Varvažov se nachází v těsném sousedství kostela svaté Kateřiny. Dříve sloužil jako letní rezidence johanitů a byl postavený v 18. století velkopřevorem hrabětem Emanuelem Václavem Krakovským z Kolovrat na základech středověké tvrze a poblíž původního starého zámku. Okolo zámku se zde nacházejí hospodářská a obytná stavení. Součástí zámku býval i pivovar. V 19. století sloužil zámek jako škola. Okolo zámku je zahrada, která je obehnaná kamennou zdí.
 • Usedlosti na návsi v klasicistním stylu (zejména čp. 10 - se špýchárkem, nebo čp. 7). U usedlosti čp. 10 se u ohradní zdi s bránou nachází výklenková kaple.
 • Výklenková kaple zasvěcená svatému Janu Křtiteli se zajímavě řešenou stříškou se nachází u silnice, která spojuje obě části obce. Uvnitř je tento nápis : Památce V. A. STEINBACHA děkana ve Varvažově.
 • Další kaple z roku 1893 se nachází v dolní části obce a je zčásti zastavěná do ohradní zdi stavení. K této kapli se váže pověst, že byla postavena jako projev díků za uzdravení nemocného synka sedláka ze statku.
 • Další výklenková kaple se nachází poblíž návsi, přímo u silnice.
 • Výklenková kaple se nachází nad Bártíků mlýnem na kraji louky u cesty do Podelhoty.
 • Hřbitovní kaple na místním hřbitově pochází z 20. století. Před touto kaplí je kamenný kříž.
 • Barokní kamenný most přes řeku Skalici s barokní výklenkovou kapličkou, která je zasvěcena svatému Janu Nepomuckému.
 • U Mostu - soubor roubených domů (čp. 127 došková střecha)
 • Pozdně klasicistní patrový mlýn z 19. století s neobvykle řešeným průčelím se nachází v údolí říčky.

Galerie

Obec Varvažov

Oficiální web obec Varvažov:
www.varvazov-obec.cz

PSČ Varvažov: 397 01