znak Nevězice
Nevězice

Památky v obci

  • Návesní kaple má půdorys čtverce a pochází z roku 1781. O sto let později prošla přestavbou. Je zasvěcena svatému Vojtěchovi.
  • Klasicistní výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého. Byla postavena na ohradní zdi školní zahrady nákladem místního rodáka Václava Záluského v roce 1868. V roce 1978 byla zbořena v souvislosti s přístavbou sálu k tehdy již zrušené škole a socha svatého Jana Nepomuckého přemístěna do návesní kaple . V roce 1992 byla kaplička znovu vybudována v původní podobě .
  • Klasicistní usedlosti v obci řadí tuto obec k památkově významným sídlům okresu.
  • Výklenková kaple v nedalekém Koloredově u komunikace z Varvažova do Orlíka u lesa po pravé straně. Tato kaple je zasvěcena svatému Janu Nepomuckému.

Oficiální web obec Nevězice:
www.nevezice.cz

PSČ Nevězice: 398 07