Ostrovec

Památky v obci

Dolní Ostrovec

  • Na návsi se nachází kaple se zvoničkou zasvěcená svatému Janu Nepomuckému. Je z 1. pol. 19. století. Kaple je označena v katastrálních mapách z roku 1830, ale později prošla přestavbou. V roce 2007 byla provedena poslední oprava kaple.
  • Soubor roubených usedlostí a chalup, které mohou pocházet až z 18. století, se nachází v obou částech vesnice. V Dolním Ostrovci za mostem nad řekou Lomnicí se nachází chalupy čp. 4 a čp. 3 s lomenicí. Okolo návsi se nachází mladší zástavba z konce 19. století. Jedná se o domy čp.18, 20, 22, 24, 25, 26, 50, 52, 57, 58, 59.

Obec byla vybraná k prohlášení za vesnickou památkovou zónu.

Horní Ostrovec

  • Kaple osmibokého půdorysu se nachází v obci, u komunikace směrem na Varvažov. Poslední oprava kaple byla v roce 2008.
  • Před kaplí se nachází litinový kříž na kamenném podstavci.
  • Památník padlým v I. světové válce byl opravený v roce 2010.
  • Vedle památníku se nachází kříž.
  • Soubor roubených staveb a domů v Horním Ostrovci se jedná o tyto čp.17, 18, 20, 23.
  • Kříž se nachází u komunikace na Varvažov za obcí.

Galerie


Oficiální web obec Ostrovec:
www.ostrovec-obec.cz

PSČ Ostrovec: 398 33