Osek

obec, 137 obyvatel k 1.1.2014, 5,29 km2
Osek

Památky v obci

  • Boží muka z roku 1736 se nachází u křižovatky na Květov za obcí. Na podstavci je nápis: ZARYB LHOTA 1736 Tato boží muka jsou vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
  • Výklenková kaple severovýchodním směrem od obce zhruba kilometr.
  • Návesní kaple zasvěcená svatému Janu Křtiteli nebo Nejsvětější Trojici z 2. pol. 18. století.
  • Kamenný kříž u návesní kaple.
  • Kamenný kříž v poli před obcí ve směru od Milevska.

Galerie

Historie

První písemné informace o obci pochází z r. 1469 v knize Paměti Zvíkovské od Františka Tyla, archiváře na Orlíku. Historie obce je totožná s historií okolních vesnic. Původně ves patřila k majetku milevského kláštera. Po husitských bouřích připadla do majetku krále. Roku 1575 byla ves prodána Kryštofu ze Švamberka. Po jeho smrti připadl Osek zvíkovské větvi Švamberků až do pobělohorské konfiskace, kdy se novými majiteli staly Eggenbergové. V jejich držení byla ves do roku 1710, kdy se správy ujaly Schwarzenbergové.

Sbor dobrovolných hasičů byl založený roku 1890.

V roce 1930 zde žilo 324 obyvatel v 58 číslech popisných.


Oficiální web obec Osek:
osek.eu

PSČ Osek: 399 01

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí