Květov

Památky

 • V katastru obce se nachází pozdně gotický kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie z roku 1567. Kostel svatého Jana Křtitele se nachází zhruba asi 1,5 km severně nedaleko od obce na návrší v osadě zvané Svatý Jan. Již v 16. století se uvádí jako pustý. Roku 1567 jej na své vlastní náklady opravil místní občan Jan Kotrba. Pozdější opravu profinancoval orlický úředník v roce 1777. Tento kostel je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • U příjezdové cesty ke kostelu se nachází drobný litinový kříž.
 • Vedle kostela se nachází kamenný kříž a pomník padlým občanům v I.světové válce.
 • Nedaleko severozápadně od této osady se v katastru obce Velká nacházely doly Velká Halda na stříbro a olovo. Tyto doly byly založeny na popud Jana Lucemburského. Dolovalo se zde jen s motykami a špicemi, bez střelného prachu. Byly starší než Kutnohorské doly. V 19. století byla majitelem dolů, správní budovy, skladiště a strojírny, důlní společnost Gewerkschaft Silber und Blei. Hlavní štola byla hluboká 65 metrů a dolů se lezlo po žebřících. Vytěžená ruda byla dopravována zprvu povozy a později po železnici do Příbrami. Dolování bylo pro velké náklady a nízkou ziskovost zastaveno v roce 1895. A štoly byly zatopené vodou.
 • V obci se nachází kaple Neposkvrněného početí Panny Marie s kamenným portálkem nad vchodem, která nese dataci roku 1862.
 • Vedle kaple je hasičská zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů byl založený roku 1891.
 • Na křižovatce v obci je litinový kříž z roku 1879.
 • Tyrolský dům z roku 1814 je lovecký schwarzenberský zámeček, který se nachází v areálu obory. Tyrolský dům je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • K Tyrolskému domu náleží dřevěná kaple svatého Huberta. Kaple je z roku 1903. Vysvěcena byla téhož roku. Byla postavena pro potřeby loveckých hostů. Kaple byla postavena na počest výročí zlaté svatby Karla II. Schwarzenberga s kněžnou Vilemínou Oettingen Wallersteinovou. Také tato kaple je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Rukávečská obora, zvaná též „Květovská obora“, je přírodní památka ev. č. 376, která se nachází v okrese Písek. Správa AOPK České Budějovice.
 • Roku 1995 se Květov stal vesnickou památkovou zónou. V obci se nachází památkově chráněné roubené i zděné usedlosti jihočeské lidové architektury. Jedná se o usedlost čp. 2. 3 a 4. Všechny byly vystavěny zednickým mistrem z nedaleké Kučeře po velkém požáru, který poškodil obec v roce 1904. Roubená sýpka u usedlosti čp. 4. přestála požár bez úhony.

Oficiální web obec Květov:
obeckvetov.cz

PSČ Květov: 399 01