znak Hrejkovice
Hrejkovice

Památky

  • Kaple svatého Jana Křtitele z roku 1866 se nachází v obci. Byla postavena podle záznamů v místní kronice na místě, kde původně stával čtyři metry vysoký kříž a zvonička. Na obecní schůzi 1864 se zastupitelstvo obce usneslo, že zde bude postavena nová kaple. Kaple byla vysvěcena současně s kostelem svatého Bartoloměje v Milevsku. Podle záznamů hrejkovické kroniky byl oltář do kaple darem od knížete. Varhany byly buď koupeny nebo opraveny, platba byla poukázána varhaníkovi v nedalekém Milevsku. Vzhledem k tomu, že starý zvon v kapli špatně zvonil, zakoupila obec roku 1879 nový zvon.
  • U návesní kaple se nachází kříž. Kříž má na kamenném podstavci uvedenou dataci 1908. Na obdélníkovém štítku kříže je tento nápis: POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS
  • U komunikace do obce ve směru od Kostelce nad Vltavou se nalézá na vysokém kamenném podstavci další kříž. Na štítku kříže je totožný nápis jako na kříži u návesní kaple.

Galerie

Historie

Původ obce je starý. Byla vedená pod jmény Reykovice, Rejkovice, Graycovice. Roku 1216 potvrdil pražský biskup, že pan Jiří z Milevska daroval Hrejkovice společně s dalšími dvěma vesnicemi milevskému klášteru. Roku 1421 jsou Hrejkovice mezi ostatními vesnicemi, které obdržel Matěj Brus z Kovářova od císaře Zikmunda za. V 16. století připadla ves při dělení dědictví Janovi ze Švamberka, který získal Milevsko a sídlil na květovské tvrzi. V roce 1584 jsou Rejkovice také vyjmenované v soupise vesnic, které dostal Jiří ze Švamberka podílem k zámku Orlík. V roce 1837 zde byla v pronajatých místnostech zřízená škola, aby nemusely děti obtížně docházet do Dmýštic. Školní budova byla postavená roku 1848. Byly sem přiškoleny děti z nedalekého Chlumku. Budova později kapacitně nepostačovala a tak byla v roce 1895 postavená nová školní budova. Sbor dobrovolných hasičů byl založený roku 1896. V roce 1924 při provádění pozemkové reformy byl velkostatek Jenišovicích rozparcelován a pozemky byly přiděleny občanům z Hrejkovic a několika dalších okolních vesnic.

V roce 1921 měla obec 415 obyvatel a 72 domů.

V roce 1930 zde žilo 441 obyvatel v 84 popisných číslech.

Osobnosti

  • František Dubský učil na místní škole od roku 1880 38 let. Založil v obci knihovnu, hasičský sbor, spořitelní spolek. Uveřejnil množství článků s pěstitelskou, chovatelskou a zemědělskou tematikou.
  • Bedřich Dubský (10. července 1880 – 9. února 1957) – jeho syn, později jihočeský archeolog, zde prožil svoje mládí. Narodil se 10. července 1880 v Komárově, ale rodina se 1. září 1880 přestěhovala do Hrejkovic. Navštěvoval zdejší školu, kde byl jeho otec řídícím učitelem. Žil zde do roku 1899.
  • Ph. Dr. Ota Dubský, jeho bratr se v Hrejkovicích 10. 1. 1886 narodil. Byl profesorem a lektorem vysoké školy obchodní v Praze. Věnoval se překladatelské činnosti hlavně z francouzštiny.
  • Jan Smrt se narodil v Hrejkovicích čp. 7 roku 1832. Byl dlouhá léta místním starostou, zasedal v okresním milevském výboru, v hospodářské záložně. Byl členem okresní školní rady a celkově se staral o prospěch milevského okresu. Zemřel 24. 10. 1895.

Oficiální web obec Hrejkovice:
www.hrejkovice.cz

PSČ Hrejkovice: 398 59