Kostelec nad Vltavou

obec 412 obyvatel k 1.1.2014 32,81 km2
znak Kostelec nad Vltavou
Kostelec nad Vltavou

Historie

První písemná zmínka o Kostelci nad Vltavou pochází z roku 1318. Podle tohoto druhého zdroje jsou první písemné zmínky o vsi z let 1341 - 1342. Kostelec stejně jako mnohé okolní vesnice Zahrádka, Jickovice, Radvánov náležel k majetku benediktinského kláštera v Břevnově. Řeholníci založili na vyvýšeném návrší kostel, kolem kterého později vznikla ves. Jméno obce je zřejmě odvozeno od slova kostel. Bylo zde zřízeno proboštství. Od roku 1406 ves patřila k majetku hradu Orlík. Klášterní panství zaniklo za husitských válek. V roce 1514 postoupil Václav Zmrzlík ze Svojšína zástavní právo na Kostelec a některé okolní vesnice Kryštofu Švamberkovi. Od roku 1534 byl Kostelec v držení pánů ze Švamberka. Další držitelé byli Eggenbergové a po nich od roku 1727 Schwarzenbergové.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založený roku 1893. V roce 1921 měl Kostelec 61 domů a 414 obyvatel. V roce 1924 byl v Kostelci zásluhou místního starosty, rodáka z čp. 18, Josefa Racka zavedený telefon. Za dvanáct let, kdy byl starostou, se v obci uskutečnilo mnoho zdokonalení. V roce 1930 zde žilo 411 obyvatel v 74 domech.

Památky

 • Kostel Narození Panny Marie se nachází na kopci uprostřed Kostelce. Je zasvěcen Panně Marii. Místní kostel je dobře viditelnou dominantou z okolí. Kostel byl pravděpodobně založený mnichy benediktinského kláštera na počátku 12. století. Vrchní patra věže byla přistavena roku 1763. Vedlejší lodě kostelní byly přistavěny v 18. století. Nad vchodem do kostela je latinský nápis a chronogram 1763. V tomto roce byly přistaveny dvě patra věže. Nápis nad vchodem je tento: Ave gratia plena sancta Virgo ac Dei mater (Buď Zdráva, milosti plná, svatá Panno a Matko Boží). Síla zdiva spodní části věže je 1, 62 metrů. V roce 1350 se tento kostel připomíná jako kostel farní. Podle soupisů z roku 1393 byla zdejší fara bohatá. Po roce 1623 fara zanikla a kostel připadl ke kovářovské faře až do roku 1787. V tomto roce byl kostel opět povýšený na farní a byla zřízena samostatná fara. Kostel Narození Panny Marie je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek. Okolní hřbitov leží na návrší v jihozápadní části obce okolo kostela
 • Špitál nechal zřídit farář a vikář Jan Adam Svoboda na popud Josefa Schwarzenberga 1. 1. 1762. Špitál sloužil jako útulek chudých a neschopných práce. V roce 1762 sem byl dosazený kaplan a špitální kantor. Prvním špitálním kaplanem byl Jan Ferbert. Prvním špitálním kantorem byl Jan František Chmel. V současné době je zde místní muzeum. Špitál je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Fara byla založena také na návrh tehdejšího majitele orlického panství Josefa Schwarzenberga ve stejné době jako špitál. Fara je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Bývalá škola se nachází také vedle fary a špitálu. Škola byla také založena na popud Josefa Schwarzenberga farářem Janem Adamem Svobodou. Prvním špitální kantor Jan František Chmel začal dobrovolně vyučovat i děti z okolí. V roce 1787 byla místní škola prohlášena školou veřejnou. A byly k ní přiděleny děti z okolních vesnic. V roce 1876 byla budova rozšířená přestavbou. V roce 1887 byla přistavěna škola o jedno poschodí. V roce 1939 byla otevřena mateřská školka. Škola je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Muzeum se nachází na nejvyšším místě v obci, proti kostelu. Roku 2008 začaly rozsáhlé opravy některých částí věkem zdevastovaného morového špitálu. Během oprav zde byly restaurovány malé světničky se zděnými klenbami a zachovány s drobnými opravy původní stropy. Dne 13. června 2008 na „setkání Kostelců“ v Kostelci nad Vltavou zde bylo z některých původních částí otevřeno muzeum Kostelce s obrazy drobných umělců a dobovými fotografiemi při stavbě Žďákovského mostu.
 • Sousoší svatého Jana Nepomuckého se nachází před kostelem Narození Panny Marie. Sousoší je vedené v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Rodný dům českého folkloristy a národopisce Dr. Čeňka Zíbrta je čp. 23. Dříve zde býval hostinec a řeznictví V. Soulka, později Maříkův hostinec.
 • Dům čp. 22 se nachází v obci. Tato venkovská usedlost je uvedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Žďákovský most
 • Vodní nádrž Orlík
 • Domy ve stylu selského baroka jsou v Zahrádce, která byla v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.
 • Kaple svatého Jana Nepomuckého se nachází v místní části Kostelce, v Sobědraži.
 • Kaple Panny Marie Sedmibolestné se nalézá v Zahrádce, u původní staré cesty do Hrejkovic. Druhý používaný název této kaple je Sosnovcova kaplička.
 • Kaple na návsi v Zahrádce je z roku 1872.
 • Památný strom je v Zahrádce, poblíž Sosnovcovy kaple.
 • Kaple u rybníka v místní části Přílepov je zasvěcená Panně Marii. Kaple je z 20. století.
 • Boží muka
 • Kaple svaté Barbory
 • Roubený dům se nachází zhruba v polovině cesty ke kostelu Narození Panny Marie.
 • Kamenných křížů je v obci několik. Jeden se nachází poblíž kostela Narození Panny Marie. Další se nachází v obci, ve směru k fotbalovému hřišti. Jedná se o jeden z nejstarších křížů kovářovského regionu. Je z druhé poloviny 18. století. Na vysokém kamenném podstavci je kamenný řecký kříž. Podobný kříž se nachází v obci Kučeř. Dál od tohoto kříže se nachází další kamenný kříž. Na svém podstavci nese dataci 1876 a je takřka na okraji obce. Další kříž se nachází v polích, za obcí, u vzrostlého stromu a je dobře viditelný z komunikace ve směru od Písku.
 • Sobědražský prales
 • PP Bachmač

Oficiální web obec Kostelec nad Vltavou:
www.kostelecnadvltavou.cz

PSČ Kostelec nad Vltavou: 398 58