Jickovice

Památky

 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie se nachází na návsi a pochází z roku 1884. Vysvěcena byla v roce 1890.
 • Před kaplí se nachází drobný kříž na kamenném podstavci. Na jeho obdélníkovém štítku je uvedený tento nápis: POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS
 • U příjezdové komunikace do obce se na mírném návrší po levé straně nachází vysoký kamenný kříž s jetelovitým ukončením ramen.
 • U stejné komunikace se po pravé straně, těsně před obcí, mezi stromy nalézá drobný kříž na kamenném podstavci
 • Kaple Panny Marie se nachází za obcí směr Strážka. Je z 18. století. Vedle této kaple, která je přímo u silnice na nedalekou Vartu rostou dva památné stromy.
 • U stejné komunikace směrem na Vartu se okraji obce nachází zdobný kříž na kamenném podstavci.
 • Zděná boží muka se nachází severně za obcí u polní cesty.
 • Výklenek pro sochu světce se nachází v ohradní zdi u domu čp. 17 a ve dvoře u sýpky venkovské usedlosti čp. 27
 • V ohradní zdi u usedlosti čp. 46 na okraji obce se nachází kaple se sochou Panny Marie. Nad nikou je uvedena datace 1831.
 • Dům čp. 60 je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.

Galerie

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1220. Sídlil zde Přibyslav z Ickovic. V 15. století se ves, která dříve byla majetkem kláštera břevnovského v Praze, stala z rozhodnutí krále Zikmunda majetkem pana Zmrzlíka z Orlíku. Ti jej vlastnili do roku 1517. Opět se do roku 1534 staly majetkem kláštera břevnovského. V tomto roce byly Jickovice odkoupeny od opata Švamberky. V držení rodu Švamberků byla ves až do Bílé Hory, kdy byla zkonfiskována. Ves utrpěla během obléhání hradu Zvíkova nesmírné ztráty. Zvíkov hájila posádka se 150 muži. Hrad byl obléhán Marradasovými vojsky v počtu 2500 mužů, kteří se utábořili v Jickovicích a nedaleké Vartě. Po vyjednávání a obléhání se nakonec obránci hradu vzdali 21. 11. 1621. Ves byla vydrancována a vypálena tak, že všech sedm původních obyvatel odešlo. Roku 1622 koupil Zvíkov a s ním i Jickovice Adam ze Šternberka od císaře a rok poté je prodal Eggenberkům. Tento rod je vlastnil do roku 1719, kdy přešly dědictvím do držení Schwarzenbergů.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založený roku 1905.

Rodáci

 • Františk S. Paukner - (24. 12. 1877 Jickovice - 9. 9. 1937 Praha ) - berní ředitel, redaktor, vydavatel, autor povídek, divadelních her a odborných pojednání. Byl redaktorem Věstníku ministerstva financí, přispíval do Berního a daňového rádce.

Oficiální web obec Jickovice:
www.jickovice.cz

PSČ Jickovice: 399 01