znak Oslov
Oslov

Památky

 • Jihozápadně od obce se nachází přírodní rezervace Výří skály u Oslova a na západ od obce další rezervace Krkavčina.
 • Na severním okraji obce se nachází kruhovitá omítnutá, bíle natřená boží muka z poloviny 17. století, která v červnu 1996 strakonický inženýr Pavel Pavel posunul o 9 metrů západněji. Tato barokní boží muka jsou vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Výklenková kaple v obci z 1. pol. 18. století u staré cesty vedoucí do Tuklek je zasvěcená Čtrnácti svatým pomocníkům.
 • V Seznamu kulturních památek v okrese Písek je vedený kostel svatého Linharta, který se nachází uvnitř návsi. Masivní kostel obdélníkového půdorysu byl původně obklopený hřbitovem. Do zdiva věže byl vsazený raně gotický portálek, patrně dílo zvíkovské stavební huti. Kostel byl barokně upraven roku 1778.
 • Před kostelem svatého Linharta se v ohrádce nalézá kamenný kříž, který nese dataci 1912.
 • Proti kostelu svatého Linharta, před domem čp. 5 je pomník padlým v světové válce. Kamenný pomník má vpředu reliéf plačící ženy a tento nápis: VZPOMÍNKY ZANECHALI NÁM, PŘÍKLAD DALI SVĚTU, POPEL DĚJINÁM. Jde o dílo sochaře J. Bílka z roku 1926.
 • V severozápadním části návsi se nalézá klasicistní budova fary s branou do dvora.
 • Lichoběžníková náves je z východní, západní a jižní strany lemovaná venkovskými usedlostmi. Ze staveb lidové architektury v obci je v Seznamu kulturních památek v okrese Písek vedená brána venkovské usedlosti u čp. 64 v severní části návsi. Klenutá brána spojující obytná a hospodářská stavení je nejasného stáří. Jedná se o bývalý areál vrchnostenského hospodářského dvora. Nejstarší stavbou je budova renesanční sýpky, na kterou navazují další přístavby. V tomto hospodářském dvoře byly v 2. pol. 20. století přistaveny další zemědělské stavby. Další hodnotnou stavbou lidové architektury je usedlost čp. 4 na návsi. Hospodářská budova ve štítě nese dataci 1858, mezi klasicistním domem a výměnkem je půlkruhová brána s vraty. V roce 1994 bylo vyhlášeno ochranné pásmo na soubor kulturních památek v Oslově.
 • U místního hřbitova, který se nachází vlevo u komunikace 138 z obce ve směru na Písek, je památník odboje na paměť 21 občanů z Oslova a z okolí popravených nacisty v roce 1943. Pomník byl vybudován v roce 1973 na místě původního pomníčku z roku 1946.
 • U silnice ve směru na Zvíkovské Podhradí se v lesíku poblíž rybníka Dejmov nalézá kamenný kříž se zdobným podstavcem.
 • Další kříž se nachází nedaleko od obce SV směrem, v polích. Je na něm umístěno modré turistické značení.
 • U komunikace 138 se v polovině vzdálenosti mezi Oslovem a Vlastcem nalézá drobný kříž. Na jeho kamenném podstavci jsou patrné stopy pro uchycení pamětní desky, která v současnosti chybí.

Galerie

Historie

První písemné zmínky o vesnici jsou z roku 1226, ves má středověký původ. V tomto roce byla vesnice připojena k hradu Zvíkov. Býval zde biskupský statek, který biskup Daniel v 12. století - 13. století daroval klášteru premonstrátek. Farní kostel je doložen od 14. století. Ves zůstala součástí zvíkovského panství, posléze orlického. Roku 1654 zde bylo vedeno 7 osazených usedlostí ( 4 selské a 3 chalupnické ) jedna usedlost byla pustá.


Oficiální web obec Oslov:
www.oslov.cz

PSČ Oslov: 398 18