znak Božetice
Božetice

Památky v obci

  • Kaple Nejsvětější Trojice z roku 1852. Kaple byla vystavěná nákladem místních občanů.
  • Před kaplí se nachází kamenný pomník padlým v I. světové válce. Na pamětní desce je tento nápis: VÍTĚZŮM OBĚTOVANÝM 1914 - 1918. Dále je zde uvedeno devatenáct jmen padlých spoluobčanů.
  • Po levé straně u vchodu do kaple je prostý kamenný kříž.
  • Výklenková Zůrkova nebo Komárkova kaple z 18. století se nachází západně, zhruba kilometr po polní cestě směrem k hájovně Bečov od Sepekova. V roce 1820 byla sedlákem Matějem Zurkou opravena a 8. 10. v tomto roce znovu vysvěcena.
  • U domu čp. 30 se nalézá památkově chráněná lípa.
  • Zhruba kilometr od obce po proudu říčky Smutné se nachází mlýn Kvěchov. Zde je kamenný, železniční most z roku 1889, kdy byla zprovozněna trať Tábor - Ražice. Tento most je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek. Poblíž Kvěchova mlýna byl roku 1861 vztyčen kamenný kříž. Současně byla na mostě majitelem mlýna postavena železná socha svatého Jana Nepomuckého. V Kvěchově mlýně trávila své dětství Josefina a Růžena, sestry Blažkovy - srostlá dvojčata, které se narodily 20. 1. 1877 v nedalekém Skrýchově u Opařan. Byly srostlé bokem a pohybovaly se tak, že jedna šla dopředu a druhá mírně šikmo za ní. Přičiněním baroka Nádherného z Jistebnice se jim záhy dostalo náležité péče a vzdělání. Sestry se naučily hrát na housle a pořádaly koncerty. Na cestách je doprovázeli jejich rodiče. Postupně měly turné nejen po všech evropských zemích, ale hostovaly i v Americe. Velké úspěchy měly v Anglii a v roce 1891 ve Francii. Vystupovaly také ve Varieté v Praze. Při svých návratech domů uspořádaly v roce 1896 vystoupení v nedalekém Milevsku. V roce 1911 si nechaly postavit v Sepekově hostinec Na zastávce, kam se vracely trávit svou dovolenou. Jedna ze sester se provdala a porodila syna. V roce 1921 opět odjely na turné do Ameriky a jedna z nich těžce onemocněla. Lékaři navrhli operativní zákrok, aby zachránili druhou sestru. Ta ale odmítla a po smrti své sestry také zemřela na otravu krve. Obě byly zpopelněny a jejich popel byl uložený v rodinném hrobu v Sepekově.
  • Těsně za obcí u komunikace z Božetic ve směru na Sepekov se nachází první kříž na zdobném kamenném podstavci.
  • U stejné komunikace z Božetic ve směru na Sepekov se nedaleko prvého kříže nachází druhý kříž. Kříž je v ohrádce, podstavec je reliéfně zdobený motivem kalicha. Nápis na kulatém štítku chybí.
  • Jihovýchodním směrem od obce se dříve doloval kaolin a grafit.

Rodáci

  • Jan Komárek - (1846 Božetice - 1924 Božetice) - starosta obce, člen okresního zastupitelstva a občanské záložny v Milevsku.

Oficiální web obec Božetice:
www.bozetice.cz

PSČ Božetice: 398 51