znak Přeštěnice
Přeštěnice

Památky v obci

  • Kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 1882 se nachází na návsi. Podle záznamů v místní kronice byla v tomto roce zbouraná původní kaple a ještě tentýž rok byla postavena za finanční spoluúčasti místních občanů nová kaple. O rok později (15.8. 1883) byla vysvěcena. Obraz na oltáři maloval akademický sochař Jan Heřman, který tou dobou opravoval fresky v Sepekovském kostele Panny Marie.
  • Kaple svaté Terezičky se nachází u domu čp.35 na spodním konci obce směrem k Vlksicům. Je z roku 1933. Druhý používaný název kaple je Koutníkova kaplička. Byla vystavena jako projev díků. Po pětileté nemoci místního občana Koutníka došlo po zjevení svaté Terezie k jeho zázračnému uzdravení. Podle Pamětní knihy Milevska se toto událo v roce 1928.
  • Kamenný kříž reliéfně zdobený motivem kalicha a s malovaným Kristem se nachází před návesní kaplí.
  • Před kaplí svaté Terezičky se nalézá kamenný kříž.
  • Další kamenný kříž se nachází vpravo u komunikace z obce ve směru Milevsko. Na podstavci kříže je v rámečku uvedena datace 1823 a tento nápis: FRAN PODO. Ve spojení těla a ramen kříže je čtverhranná nika.

Oficiální web obec Přeštěnice:
www.ou-prestenice.cz

PSČ Přeštěnice: 398 51