Střížov

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Martina na severovýchodním kraji okrouhlé návsi − Jednolodní stavba s pětiboce ukončeným presbytářem, po jižní straně přiléhá hranolová věž a obdélná sakristie. Kostel je v jádru raně gotický z doby kolem roku 1300, byl přestavován před rokem 1493, další úpravy proběhly v letech 1660 (klenba lodi), 1775 a 1871 (přístavba sakristie). Dochovaly se zde náhrobní kameny Kořenských z Terešova a na Komařicích ze 16. a 17. století. Hřbitov, původně obklopující kostel, byl zrušen roku 1772, zhruba od téže doby se datuje pořádání bartolomějských poutí, přenesených do Střížova ze zrušeného kostela sv. Bartoloměje v údolí Želno. Zdejší tradice považuje kostel sv. Martina za místo, kde byl pokřtěn pozdější vojevůdce Jan Žižka z Trocnova, protože Trocnov tehdy spadal do Střížovské farnosti. V kostele se dochovala kamenná křtitelnice. Kostelní zvon z roku 1428 je vyhlášen kulturní památkou a je nejstarším zvonem v českobudějovickém vikariátu .
  • Na zahradě čp. 24 je kámen, který je údajně nohou stolu, na kterém byli hoštěni kmotři po křtu. Tento dům patřil osadníku Strychovi, se kterým byl údajně spřízněn Žižka.
  • Z řady dochovaných statků stojí za zmínku zejména čp. 8 a 17 (Třetinů statek)

Historie

Název obce pochází buď podle jednoho z osadníků - Strycha, nebo podle strážního místa. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1263, kdy se Jaroslav ze Střížova (Jeruzlab de Strizendorf) jmenuje mezi svědky prodeje vsi Záboří vyšebrodskému klášteru.

V současnosti je v obci základní škola, školka, hospoda, smíšené zboží a kulturní dům. V katastru obce se nachází chatová osada. Obec je členem Mikroregionu Pomalší.


Oficiální web obec Střížov:
www.strizov.cz

PSČ Střížov: