znak Nová Ves
Nová Ves

Pamětihodnosti

  • Kaple na návsi
Vývoj Nové Vsi (části obce) mezi lety 1840 a 2001
Počet obyvatel
1840 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
91 134 133 147 184 210 219 294 257 283 274 264 249 259
Počet domů
1840 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
16 21 21 28 35 37 38 63 73 75 77 71 88 92

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1574, kdy se jistý Říha z Nové Vsi objevuje jako svědek v protokolu ve věci rvačky v Nedabyli. V další zprávě z roku 1580 je přímo popisována jako „vnově založená na panství třeboňském“; jejím majitelem byl tehdy Vilém z Rožmberka, poté jeho bratr Petr Vok. Když tento v roce 1611 jako poslední svého rodu zemřel, připadlo panství Švamberkům, ale zanedlohou bylo dědicům Petra ze Švamberka pro jeho účast na českém stavovském povstání konfiskováno. Posledními feudálními držiteli Nové Vsi do zrušení poddanství byli Schwarzenberkové. Od roku 1850 byla Nová Ves samostatnou obcí, která až do roku 1931 zahrnovala i osady Borovnice a Lomec. V roce 1869 byla zprovozněna železniční trať z Gmündu do Českých Budějovic se zastávkou v Nové Vsi (původní staniční budovou bylo č.p. 24; nynější nádraží pochází z roku 1896). Zejména v období 1. světové válce došlo k rozvoji zástavby v oblasti nádraží. Za Protektorátu byla nakrátko (1943 až 1945) k Nové Vsi nuceně přičleněna obec Hůrka. Dnem 13. června 1964 na čas skončila samostatnost Nové Vsi, která byla začleněna pod obec Nedabyle. K opětovnému ustavení Nové vsi jako obce došlo dne 24. listopadu 1990 na základě výsledků místního referenda ze dne 6. června téhož roku; pro odtržení od Nedabyle v rámci obce Nová Ves se tehdy vyslovili i obyvatelé Hůrky.


Oficiální web obec Nová Ves:
www.novaves.net

PSČ Nová Ves: 373 15