znak Hvozdec

Pamětihodnosti

Významnější památky ve Hvozdci nejsou, je zde možno zhlédnout poměrně dochovanou lidovou architekturu, před čp 5 je sloupková zvonička.

Historie

První písemná zmínka o vsi (Hwozdecz), tehdy v držení vladyky Viléma ze Slavkova, pochází z roku 1362. K roku 1379 se Hvozde již uvádí v Rožmberském urbáři jako součást třeboňského panství, kterou pak zůstal celá následující staletí. Po zrušení poddanství býval Hvozdec střídavě součástí obce Zvíkov (1850 až 1922, 1943 až 1945, 1960 až 1976) či samostatnou obcí (1922 až 1943, 1945 až 1960 a nejnověji od 24. listopadu 1990), v letech 1976 až 1990 spadal pod obec Lišov.

V roce 1936 zde vznikl spolek dobrovolných hasičů a v roce 1949 JZD.


Oficiální web obec Hvozdec:
www.obechvozdec.cz

PSČ Hvozdec: 373 72