Vysoké Pole

obec 840 obyvatel k 1.1.2014 12,11 km2
Vysoké Pole

Pamětihodnosti

  • Hradiště Klášťov (754 m n. m.)
  • Kaple Panny Marie a vodní kaplička (též Bojatín nebo Vysocká kaple), nad vsí po žluté turistické značce
  • Kříž u silnice na "Ohřeblíku"
  • Informační dvůr před hasičskou zbrojnicí (inspirován archeologickým nalezištěm Klášťov)
  • Environmentální vzdělávací centrum Envicentrum

Historie

Nejstarší osídlení katastru Vysokého Pole je spojeno s nedalekou horou Klášťov, na které vzniklo v pozdní době bronzové nejvýše položené hradiště na Moravě. Další osídlení Klášťova pochází z období raného středověku, kdy hora kromě nesporného osídlení snad přijala také sakrální roli. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261, kdy ves náležela k majetkům vizovického cisterciáckého kláštera. V období 2. světové války, dne 19. dubna 1945, došlo k vypálení osady Ploština (cca 2 km severovýchodně, katastr sousední obce Drnovice). Vypáleny byly také dvě samoty v trati Ryliska (katastr obce Vysoké Pole). V roce 2013 se Vysoké Pole stalo vítězem v krajském kole soutěže Vesnice roku a obdrželo Zlatou stuhu.


Oficiální web obec Vysoké Pole:
vysokepole.cz

PSČ Vysoké Pole: 763 25