znak Újezd
Újezd

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Mikuláše byl vystaven v empírovém slohu v roce 1844, na místě starého kostela z poloviny 17. století. V kostele se nachází památkově chráněné varhany se 1 389 píšťaly.
  • Barokní socha sv. Jana Nepomuckého - dříve stávala na návsi před farou, později k cestě ke kostelu po pravé straně, po rekonstrukci návsi v roce 2009 byla zpět přesunuta na náves u obecního úřadu.
  • Terénní pozůstatky hrádku z roku 1261 za kostelem.
  • U kostela se taktéž nachází lípa srdčitá, s obvodem kmene 5,4 metru a odhadovaným stářím 650 let.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261 ze zakládací listiny cisterciáckého kláštera ve Vizovicích, kterým byla obec darována klášteru. Listina je datovaná k 21. srpnu, dochoval se však pouze její opis pravděpodobně z 60. let 14. století. V té době byla obec pojmenována Wilperk (hora s divokou zvěří) neboli Ugesd. Od roku 1578 pak nese jméno Augezd.

Aby se však nový klášter, jež jsme založili, zdárně rozvíjel a aby tamní bratři, kteří chtějí věrně sloužit Bohu ve dne i v noci, měli zajištěny nutné životní potřeby, udělili jsme jim dědičným právem do trvalého vlastnictví níže vypsané vsi a dědičné statky: především vsi Vizovice s úterním trhem, (…) dále vesnice Vilperk zvaný též Újezd, trhovou ves s čtvrtečním trhem, …
— Smil ze Střílek, Zakládací listina Vizovického kláštera

20. května 1884 za prudkého větru v obci vypukl požár, který zničil celou vesnici. Shořelo 105 obytných domů spolu s kostelem a farou. Při požáru uhořel jeden občan a shořela také obecní kronika.

Škola byla založena již v roce 1656, větší školní budova byla postavena 1884, která ve stejném roce vyhořela a byla znovu zbudována. Současná školní budova byla postavena v roce 1956.

Vývoj počtu obyvatel a domů Rok 1834 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1961 1970 1980 1985 1991 2001 2010 Počet obyvatel Počet domů
731 782 804 827 925 1 037 1 007 1 008 1 189 1 058 1 266 1 194 1 155 1 087 1 179 1 226 1 213
- 137 142 148 157 167 173 186 - 228 261 287 295 - 303 360 -

Oficiální web obec Újezd:
www.ujezdvk.com

PSČ Újezd: 763 25