Zašová

obec 2983 obyvatel k 1.1.2014 22,52 km2
znak Zašová
Zašová

Historie

Obec byla založena na počátku 14. století a náležela k meziříčsko-rožnovskému panství. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1370. Od roku 1549 patřila rodu Žerotínů. V obci působil řád Trinitářů, který zde měl od roku 1728 klášter (zakládací listina byla podepsána 22.10.1722 a obsahovala závazek hraběte Žerotína předat trinitářům i dosud nedokončený kostel). Po zrušení kláštera za vlády císaře Josefa II. byla budova využívána jako škola a poté jako gobelínová manufaktura, která byla později přestěhována do Valašského Meziříčí. V budově se nyní nachází Domov pro osoby se zdravotním postižením, který bude v brzké době díky transformaci sociálních služeb také zrušen. Současná budova školy byla otevřena v roce 1963, původní budova je využívána jako dětský domov.

Železniční stanice byla zřízena v roce 1891, v roce 2010 byla zbourána budova zastávky a nahrazena plechovou boudou. Pošta v obci působí od roku 1889, kino bylo otevřeno v roce 1928, později přestěhováno do nové budovy ve spodní části obce, ke které náležela i tělocvična, a ještě později i s tělocvičnou zrušeno. Nová tělocvična byla postavena v letech 2002-2003 vedle školy. Nedaleko školy byla v roce 2003 dokončena i Orlovna, ve které se nacházejí 2 bowlingové dráhy. Na sklonku roku 2013 byl otevřen „Kulturní dům v Zašové“. V létě 2014 odstartovala rekonstrukce návsi.

V roce 1997 byla velká část obce zasažena povodněmi. 24.6.2009 se obcí prohnala blesková povodeň.

V roce 2000 schválil Parlament ČR obecní symboly – znak a prapor. Znak vychází ze staré obecní pečeti z roku 1425, která je doplněna lvem ze znaku Žerotínů a křížem řádu Trinitářů.

Obec je známým poutním místem. Tato tradice vychází z pověsti o rytíři zraněném v boji s Turky, který byl Pannou Marií zachráněn a přenesen k pramenu léčivé vody.

V obci se tradičně háčkuje specifická forma krajky - tzv. Zašovská kytička.

Významní rodáci

  • Alois Zátopek, geofyzik
  • František Stavinoha, spisovatel
  • Richard Sobotka, spisovatel

Oficiální web obec Zašová:
www.zasova.cz

PSČ Zašová: 756 51