Střítež nad Bečvou

obec 851 obyvatel k 1.1.2014 7,45 km2
Střítež nad Bečvou

Zajímavosti

Nejčastější dnešní příjmení v obci: Dobeš a Urban (přes 30 nositelů), dále Stodůlka, Kraus, Martinek, Melichařík atd.

Nejstarší dosud žijící rody ve Stříteži jsou Dobši (Fojti) čp. 21, prokazatelně na jednom místě nepřetržitě od roku 1590 a Jadrníčci čp. 30, prokazatelně na jednom místě nepřetržitě od roku 1611.

V roce 1945 žilo ve Stříteži 1036 obyvatel, v roce 1947 (tedy po válce) už jen 764 obyvatel ve 169 domech, z toho 358 mužů a 406 žen. V roce 1947 měl ve Stříteži telefon pouze MNV, Hotel Květoň a dalších 6 nejzámožnějších občanů. V tomto roce se chovalo ve Stříteži 45 koní, 304 kusů hovězího dobytka, 27 ovcí, 159 koz, 203 vepřů, 663 slepic, 50 kohoutů, 151 hus, 22 kachen, 14 krocanů a 396 králíků.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1376, kdy byla ves biskupským lénem v obvodu kelečském. Roku 1392 postoupil Jindřich z Arnoltovic (dnešní Poličné) městečko Meziříčí a další obce, mezi nimi Střítež, Lackovi z Kravař. Jeho příbuzný Lacek, syn Drslavův byl moravským hejtmanem a přítelem Jana Husa. Ten se ujal v roce 1411 panství rožnovského a daroval městečku Rožnovci a dalším vsím tzv. odúmrť. Od té doby, až do roku 1531 byl Střítež součástí rožnovského panství. Později se stal součástí panství meziříčského. Střítež je dílem pozdní středověké kolonizace, která na Valašsku užívala s oblibou řadového půdorysu, kdy se vsi zakládaly jako dvě řady domů podél cesty nebo potoka. Roku 1396 byl název obce Střítežík, později Střítež pod Rožnovem. Tento název je vryt do obecní pečeti z roku 1731. V pozdější době byl úřední název Střítež u Rožnova a od roku 1921 Střítež nad Bečvou.

Jak v té době asi Střítež vypadal nám může přiblížit výňatek z Knihy o Stříteži:

Mohutný tok řeky Bečvy, proplétající se širokánským řečištěm - štěrkoviskem, na březích bařiny rákosím porostlé, za nimi pod kopci chudá políčka a pastviska zakusující se do nekonečného pralesa, několik dřevěných chalup na křivolakém chodníku z Veselé do Vidče - tak asi vypadal Střítež kol roku 1350.

Pomístná jména: Na drahách - dnešní náves od kostela po hotel, Kostelisko - památné místo na dolním konci vesnice, kde kdysi stával dřevěný kostel a hřbitov, Bokšinec, Záhumení, Na háji, Příčnice, Dolansko, Zádvoří a jiné.

Škola byla ve Stříteži založena již v roce 1834, vlastní budovu však zatím neměla. Nejprve se učilo v jedné malé místnosti u Josefa Jadrníčka č. 30, později u Křenků č. 15 atd. Vlastní budova školy čp. 18 byla zřízena až v roce 1855 jako jednotřídka. Byla to zděná budova uprostřed obce, kde dnes bydlí Tvarůžkovi, dodnes tam pamětníci říkají „na staré škole" nebo „na staré poště", protože v budově byla později i pošta. Jak přibývalo obyvatel a žáků, přestala stará škola vyhovovat a obecní radní se museli pustit do stavby nové školní budovy, tentokrát dvoutřídní. Místo hledali naproti kostelu, ale protože byla část katolických obyvatel proti tomu, začalo se stavět na návsi, hned vedle fojtství. Nová škola byla dokončena v roce 1882 nákladem 3121 zlatých. Škola byla zrušena roku 1986, dnes je zde mateřská škola.

Dřevěný most přes Bečvu byl postaven v roce 1883, aby se panské dřevo z bystřických a videčských lesů mohlo snáze vozit na panskou pilu na Hamrech. Do té doby se jezdilo do Meziříčí přes dolní konec, kolem kříže a dále přes dřevěnou lávku, která stála zhruba na místě dnešní lávky do Zašové. Povozy musely přes brod pod lávkou. Pokud se Bečva rozvodnila, jezdilo se kolem Kosteliska do Veselé a odtud do Meziříče, tedy po staré cestě, která spojovala hrad Rožnov s městem Meziříčí a dnes již neexistuje.

Střítež je odedávna zemědělskou obcí. Zdejší pokrokoví sedláci prosluli zvláště pěstováním travních semen. Střítež byl také znám výrobou vlněných dřevařských rukavic, košíkářstvím a pletením rákosových sedadel. Na počátku čtyřicátých let založil podnikatel Antonín Trčka továrnu na výrobu koženého zboží, kde našlo práci téměř 100 dělníků. Po komunistickém převratu v roce 1948 byla továrna znárodněna a zanikla.

Významní rodáci

  • František Dobeš (1895–1975) – autor několika knih, zejména pětidílné Knihy o Stříteži, která má přes 1200 stran a vyšla v roce 1947.
  • Jan Dobeš (1826–1898) – písmák a obecní kronikář
  • Josef Jadrníček (1885-1952) - teolog, evangelický farář v Zádveřicích a Uherském Hradišti, přezdívaný Apoštolem Moravského Slovácka, publikoval články o křesťanství. Jeho zásluhou se v roce 1919 konaly ve Zlíně první evangelické bohoslužby.
  • Jan Zátorský (* 1957) - mezi roky 1993–1998 první náměstek policejního prezidenta, později bezpečnostní expert UEFA, od roku 2001 reportér fotografující pro časopisy Instinkt, Týden a deník Lidové noviny. Držitel řady ocenění v soutěži Czech Press Photo.

Oficiální web obec Střítež nad Bečvou:
www.striteznb.cz

PSČ Střítež nad Bečvou: 756 52